CIsumusa-hankkeesta esittäytyy, opiskelija Leena Maria!


CIsumusa-artikkelin kansikuva opiskelija Leena-Maria

CIsumusa-hankkeessa koulutetaan puheterapeutti-, musiikkiterapeutti- ja musiikkipedagogiopiskelijoita puhemuskarimallin toteuttamiseen yhdessä Helsingin yliopiston, Metropolian ja muiden tahojen kanssa. Opiskelijat ovat myös keskeisessä asemassa kehittämässä puhemuskarimallia. Jyväskylän etäpuhemuskareihin saimme iloksemme musiikki- ja puheterapeuttiopiskelija Leena Maria Heikkolan mukaan kehittämistyöhön syksyn 2020 ja kevään 2021 ajaksi. Leena Maria kertoo blogitekstissä omasta taipaleestaan hankkeen aikana.

Opiskelijana CIsumusa-hankkeessa

Viime aikoina on tutkimuksissa esitetty, että musiikki tukee kuulovammaisten lasten puheen kehitystä. Syksyllä 2020 pääsin mukaan apuohjaajaksi kuulovammaisille lapsille (0-6v.) suunnattuun puhemusiikkileikkikouluun, CIsumusaan. Vaikka puhemuskari järjestettiin etänä, oli hurjan hienoa huomata, että lapset olivat innoissaan mukana. Olen aiemmin tehnyt tutkimusta musiikin käytöstä kielenopetuksessa, ja oli hienoa nähdä, miten musiikki voi tukea myös kuulovammaisten lasten puheen kehitystä.

Kuulin LapCI ry:n CIsumusa-puhemuskareista musiikkiterapian opintojen kautta. Musiikin ja kielen yhteydet kiinnostavat minua, ja halusin heti osallistua. Ilokseni pääsin mukaan musiikkiterapeutti/-pedagogi Riitta Koski-Helfensteinin ja puheterapeutti Nina Kuusisen vetämään etäpuhemuskariryhmään syyskuussa 2020. Olin mukana ryhmässä apuohjaajana opiskelijaroolissa, ja syksyn puolivälissä aloitin myös logopedian opintoihin liittyvän harjoittelun puhemuskarissa.

Moniammatillinen yhteistyö on opettanut Leena Maria Heikkolaa

Olen saanut tehdä puhemuskarissa monenlaista. Olen ollut mukana suunnittelussa ja loppusyksyä kohden myös vetämässä joitain harjoitteita. Sain kaivaa kaapin perältä omat instrumenttini taas esiin. Muiden opiskelijoiden kanssa kirjasimme lisäksi vuorotellen puhemuskareista muistiinpanoja: Mikä toimi, mikä ei? Koin todella antoisaksi sen, että ryhmän vetäjät, Nina ja Riitta, ottivat myös meidät opiskelijat mukaan kaikkeen puhemuskariin liittyvään. Puhemuskariin osallistuminen olikin todella arvokas kokemus moniammatillisesta työskentelystä, kun mukana oli vetäjien lisäksi musiikkipedagogiopiskelija Heidi ja logopediopiskelijat Tiiti ja Iida.

Kuulovammainen lapsi ja musiikkiharrastus

Mielestäni on mahtavaa, että tällaista puhemuskaritoimintaa tarjotaan lapsille, joilla on kuulovamma. On ollut kiinnostavaa nähdä, kuinka lapset ja heidän perheensä ovat jopa ruudun takaa tempautuneet mukaan laulamaan ja musisoimaan yhdessä. CIsumusa-hankkeen yksi tärkein anti on mielestäni se, että se tuo esiin musiikin ja laulamisen hyödyt kuulovammaisille lapsille. Kuulovammaiset lapset oikeasti hyötyvät musiikkiharrastuksesta. Vaikka laulaminen ja musisointi voi aluksi tuntua vieraalta, sitä ei kannata vältellä vaan pikemminkin tukea ja kannustaa. Tärkeää on mielestäni myös se, että toimintaa järjestetään etänä, jolloin myös muualla kuin suurissa kaupungeissa asuvat perheet voivat osallistua.

”Tärkeää on mielestäni se, että toimintaa järjestetään etänä, jolloin myös muualla kuin suurissa kaupungeissa asuvat perheet voivat osallistua.”

Musiikki vaikuttaa tutkimusten mukaan kokonaisvaltaisesti tunteisiin, vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja tukee myös puheen kehitystä. Olen taustaltani tutkija, ja mielestäni on myös tärkeää, että puhemuskarin vaikutuksia lasten kehitykseen tutkitaan. Näin puhemuskaria voidaan tulevaisuudessa kehittää sellaiseksi, että se tukee lasten kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Itsekin saan tutkia puhemuskarin vaikutuksia tulevana keväänä. On ollut hienoa nähdä, kuinka innoissaan perheet ovat osallistuneet puhemuskarin lisäksi myös tutkimukseen ja ovat näin mukana tukemassa hyvien kehitystä tukevien keinojen kehittämisessä.

Leena Maria Heikkolan opinnot jatkuvat CIsumusa-hankkeen parissa

Koen, että musiikissa on voimaa, ja siksi aloinkin opiskella musiikkiterapiaa logopedian opintojeni ohessa. Puhemuskareissa mukanaolo on tukenut käsitystäni siitä, että musiikkia todellakin voi käyttää monipuolisesti kielen kehityksen tukena. Puheterapeuttina tulen varmasti käyttämään musiikillisia keinoja kuntoutuksessa.

”Puhemuskareissa mukanaolo on tukenut käsitystäni siitä, että musiikkia todellakin voi käyttää monipuolisesti kielen kehityksen tukena.”

Tänä keväänä saan jatkaa uudessa etäpuhemuskariryhmässä Ninan ja Riitan kanssa. Tarkoituksena on tehdä loppuun logopedian harjoitteluni ja kerätä tutkimusaineistoa sekä logopedian että musiikkiterapian opinnäytetöihini. Eniten odotan kuitenkin lasten kanssa yhdessä laulamista ja musisoimista!

Leena Maria Heikkola, FT
Tutkijatohtori, yliopisto-opettaja, suomen kieli, Åbo Akademi
Logopedian opiskelija, Turun yliopisto
Musiikkiterapian opiskelija, Hämeen kesäyliopisto ja Jyväskylän avoin yliopisto


Lue lisää CIsumusasta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *