Tekniset apuvälineet


Eri merkkisiin sisäkorvaistutteisiin on saatavilla erilaisia teknisiä apuvälineitä, joiden pääideana on tuoda ääni suoraan sisäkorvaistutteeseen, jolloin taustamelu vaimenee ja kuuleminen helpottuu. Kuulemisen kannalta on kuitenkin merkityksellisintä hyvät kuunteluolosuhteet eli toimiva akustinen ympäristö, jossa taustamelu on minimoitu. Kannattaa kysyä oman kuulokeskuksen asiantuntijoilta, mitkä laitteet käyvät omaan sisäkorvaistutteeseen.

FM-laite

FM-laite välittää ääniä radioaaltojen avulla. Se muodostuu lähettimestä ja vastaanottimesta. FM-laite on monelle lapselle toimiva apuväline koulussa/päiväkodissa opetustilanteita varten. Opettajalla on käytössään lähetin ja hän puhuu mikrofoniin. Lapsen prosessoriin kiinnitetään vastaanotin ja se voidaan säätää niin, että hän kuulee joko opettajan äänen suoraan tai sitten sekä opettajan että toisten oppilaiden puheen tietyllä voimakkuudella. Laitteen avulla taustahäly vaimenee ja se helpottaa kuuntelemaan keskittymistä. FM-laite voidaan liittää myös audiolaitteisiin kuten televisioon tai cd-soittimeen sekä kännykkään. Sitä voidaan käyttää myös ulkona retkillä, ratsastaessa, pyöräillessä, jolloin ohjeet voidaan antaa minimoiden ympäristön hälyäänet.

Sisäkorvaistute-FM-laite-yhdistelmän toimivuudesta on erilaisia kokemuksia. Usein käyttö ei ole aivan ongelmatonta ja lapsi saattaa kieltäytyä FM-laitteen käytöstä. Tähän on usein syynä se, että lapsi kokee jäävänsä ulkopuolelle ympärillä tapahtuvasta muusta keskustelusta, kun istute välittää päällimmäisenä opettajan ääntä. Joissain tapauksissa tätä ongelmaa on ratkaistu liittämällä FM-laite pieneen kaiuttimeen, joka asetetaan lähelle lapsen pulpettia istutekorvan puolelle. Näin lapsi kuulee opettajan äänen läheltä kaiuttimen kautta, mutta hänellä on myös mahdollisuus saada paremmin selvää esimerkiksi muiden oppilaiden vastauksista.

Induktiosilmukka (kuuntelusilmukka)

Induktiosilmukan toiminta perustuu siihen että silmukka siirtää sähkömagneettisten aaltojen välityksellä ääntä äänilähteestä vastaanottimeen, joka on puhelinkelalla varustettu kuulokoje tai sisäkorvaistute. Puhelinkela vastaanottaa sähkömagneettiset aallot ja muuntaa ne laitteessa ääniksi, jotka ihminen ymmärtää. Kuitenkin vain osassa sisäkorvaistutteista on induktiomahdollisuus sisäänrakennettuna; muihin joudutaan liittämään ulkoinen induktiovastaanotin.

Induktiosilmukka voidaan asentaa kiinteästi yhteen tilaan (esim. huoneen jalkalistoja pitkin). Toinen vaihtoehto on silmukka, joka laitetaan kaulan ympärille, jolloin elektromagneettinen kenttä sijaitsee silmukan sisällä. Induktiosilmukkaa voi hyödyntää myös kännykällä puhuttaessa.

Infrapunajärjestelmä

Äänensiirtokananvana voidaan käyttää infrapunavaloa. Infrapunalaitteiden toiminta perustuu juuri näkymättömiin valosäteisiin. Niitä ei voi käyttää ulkona, sillä auringonvalo häiritsee niiden toimintaa. Infrapunajärjestelmää voidaan hyödyntää liittämällä sisäkorvaistute langattomasti esim. kotiteatteriin tai televisioon.

FM-laitteet

Kunnan sosiaalitoimi voi kustantaa vammaispalvelulain perusteella vaikeasti kuulovammaiselle mm. kiinteän induktiosilmukan, hälytinjärjestelmän (ovikellon, puhelimen soitto ja palovaroittimen hälytys) ja kuulovammaisen palovaroittimen sekä lapsen itkuhälyttimen.

Lisätietoa erilaisista apuvälineistä saat kuntoutusohjaajaltasi ja löydät tietoa laitevalmistajien kotisivuilta.