Yhdistys


LapCI ry tukee sisäkorvaistutteen (SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään valtakunnallisesti. Lisäksi se toimii yhdyssiteenä sisäkorvaistutetta käyttävien lasten perheiden välillä sekä edistää vuorovaikutusta kuulovammaisten lasten ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisten välillä.