Yhdistys


LapCI ry logo

LapCI ry tukee sisäkorvaistutteen (SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään valtakunnallisesti. Lisäksi se toimii yhdyssiteenä sisäkorvaistutetta käyttävien lasten perheiden välillä sekä edistää vuorovaikutusta kuulovammaisten lasten ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisten välillä.