Tervetuloa mukaan CIsupajaan!


CIsupaja-logo

CIsupaja-hankkeen myötä tarjoamme sisäkorvaistutetta käyttäville lapsille ja nuorille tilaisuuksia harjoittaa erityisesti niitä taitoja, joissa he voivat olla altavastaajan asemassa verrattuna normaalisti kuuleviin ikätovereihinsa. Näitä ovat erityisesti:

  • Musiikki – kuunteleminen, soittaminen, laulaminen, harrastaminen ja itseilmaisu.
  • Kielet – oma äidinkieli, vieraat kielet ja muut kommunikaatiomenetelmät.
  • “Survival”-taidot ja itseilmaisu – kuulovammaisena kuulevien parissa eläminen, rohkeus sekä ryhmässä toimiminen.
  • Aistit ja kokonaisvaltainen minä -kehitys – itsetuntoa ja luottamusta oman identiteetin kehittämiseen ja itsenäisyyteen.

CIsupajoja järjestetään ympäri vuoden eri puolilla Suomea. Tapahtumista löydät enemmän tietoa tapahtumakalenterista sekä seuraamalla LapCI ry:tä sosiaalisessa mediassa. Toivotamme sinut myös tervetulleeksi järjestämään vertaistukitoimintaa CIsupajasten kautta. Lue CIsupajasista lisää.

CIsupaja luo kohtaamispaikkoja ja tuo perheitä yhteen

Suomessa on vain noin 400 sisäkorvaistutteen saanutta lasta (0-18-vuotiaita). Nämä lapset eivät kohtaa toisiaan sattumalta, sillä Suomessa on pitkät välimatkat. Monet ovat perheensä, päiväkotinsa ja koulunsa ainoita kuulovammaisia tai sisäkorvaistutetta käyttäviä. Arjen ympäriltä ei välttämättä löydy toista saman kokenutta.

Vertaistuki ja toisten sisäkorvaistutteita käyttävien tapaaminen on sekä voimauttavaa että suotavaa lapselle oman identiteetin kehittämisen kannalta. Myös lasten vanhemmille erityisesti lapsen ollessa pieni ja kuulovammadiagnoosin ollessa uusi, voi olla tärkeää tavata muita sisäkorvaistutetta käyttävien lasten perheitä, jotka jakavat samat arjen haasteet.

CIsupajoja järjestetään noin 15 kappaletta vuodessa ja niitä pyritään hajauttamaan eri puolille maata.

Tutut tapahtumat ja uusien kokeilu

Kohderyhmältä saatu palaute on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta. Jotkut toimintamuodot ovat vakiintuneita ja hyväksi sekä kestäviksi todettuja, kuten musiikkileiri 8–13-vuotiaille, Musapaja 0–6-vuotiaille ja 13–17-vuotiaiden nuorten Syysleiri. Lisäksi vuosittain järjestetään kolme koko perheen tapahtumaa; LapCI ry:n vuosikokous, kesäpäivät ja pikkujoulut. CIsupajatoiminnassa järjestetään myös viikonloppuja pienten lasten perheille, nuorille ja vanhemmille sekä lasten kerhotoimintaa. Kerhoja on pyöritetty yhteistyössä muiden kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen kanssa mm. pk-seudulla, Tampereella ja Oulussa.

Joka vuosi kokeillaan mahdollisuuksien mukaan myös uusia toimintamuotoja, usein yhteistyössä toisten kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen kanssa. Siten toimintaa voidaan laajentaa jatkuvasti sekä valtakunnallisesti että osallistujamäärällisesti. Tapahtumien omakustannehinnat pyritään pitämään olemattomina tai alhaisina, jotta kukaan ei jäisi rahan takia pois. Osallistumismaksuista on aina myös mahdollista pyytää alennusta.

Lapsia klovnimeikissä

Rahoitus ja työntekijät

CIsupaja aloitti vuonna 2012 (aluksi se oli nimellä Voimapaja). Projektilla on yksi osa-aikainen työntekijä koordinaattorina, jonka esimiehenä toimii LapCI ry:n toiminnanjohtaja. Toimintaa toteuttaa myös joukko vapaaehtoisia yhdistyksen jäseniä niin jakamalla asiantuntijuuttaan kuin CIsupajasia järjestämällä.

CIsupajan budjetti on noin 120 000 euroa vuodessa. Henkilöstökuluihin (kaikkiin, myös mm. tapahtumiin palkatut lastenhoitajat) menee noin 75 000 e. Hallintokuluihin, kuten vuokriin ja taloushallintoon noin 18 000 e ja itse toimintaan, eli sisältöön 27 000 e. Toimisto on Valkeassa talossa Helsingissä.