Kirjoituksia ja materiaalivinkkejä musiikista


Blogikirjoitukset CIsumusasta

CIsumusa-hankkeesta kirjoitetaan LapCI ry:n blogissa säännöllisesti. Käy lukemassa mitä CIsumusassa tapahtuu ja kommentoi sinua kiinnostavia kirjoituksia.

Kirjoituksia musiikin käytöstä kuulovammaisen lapsen kanssa

Alle on kerätty uusimpia artikkeleita musiikin käytöstä kuulovammaisen lapsen puheen kehityksen tukena. CIsumusan yhteistyökumppaninakin toimiva Ritva Torppa on tehnyt monia tutkimuksia ja julkaisuja aiheeseen liittyen.

Kuvassa kitara ja mikkejä
Musiikki lievittää sairaan lapsen kipuja ja hoitaa traumaattisia kokemuksia – ”Musiikkiterapia on superlääke”

Artikkeli (2022) siitä, miten terapeuttista musiikki voi olla ihan kaikille meistä.

Kuvassa ohjaaja polvillaan lattialla ympärillään lapsia ja vanhempia, kaikiki heiluttavat kädessään värikkäitä huiveja
Musiikkikasvatuksen mahdollisuudet kuulovammaisen lapsen puheen oppimisen tukena
2021 Ritva Torpan ja Laura Huhtinen-Hildénin kirjoittama artikkeli.

Jokaisella ihmisellä on omat polkunsa musiikissa ja taiteissa, niiden ilossa ja ilmaisussa. Nämä polut kuuluvat kokonaisvaltaiseen oppimiseen ja yhteisölliseen, luovaan toimintaan osana hyvää elämää. Musiikin poluille löytäminen on yksi musiikkikasvatuksen päätehtäviä. Käsittelemme tässä artikkelissa varhaisiän musiikkikasvatusta ja musiikin merkitystä kuulovammaisen lapsen ja hänen perheensä näkökulmista. Pohdimme…

Musiikki kuulovammaisten lasten kuntoutumisen tukena

2020 Ritva Torpan artikkeli ja puhe Satakieliseminaarissa.

Lapselle musiikki on tunnekokemusten, tarinoiden ja monipuolisen äänimaailman lähde. Musiikki auttaa vauvaa olemaan vuorovaikutuksessa hoitajansa kanssa ja välittää positiivisia tunteita jo ennen kuin lapsi kykenee vuorovaikutukseen sanojen avulla (Torppa ym., 2020a). Kautta koko elämän, musiikki yhdistää meidät sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja jakaa yhteisiä piirteitä ja
kognitiivisia mekanismeja puhekielen kanssa…

Suo­ma­lais­ten lo­go­pe­dian ja ai­vo­tut­ki­muk­sen asian­tun­ti­joi­den laa­ti­mat musii­kin käy­tön oh­jeet kuu­lo­vam­mais­ten las­ten kans­sa toi­mi­vil­le
2019 Torpan ja Huotilaisen ohjeita voi käyttää myös kotona harjoitellessa.

Suositukset perustuvat koosteeseen kansainvälisistä tutkimustuloksista. Ne tähtäävät siihen, että musiikkitoiminta voisi parhaalla mahdollisella tavalla edistää kuulovammaisen lapsen puheen havaitsemista ja puhekieltä. Kooste sekä suositukset tarkemmin lähdeviitteineen: Torppa, R., & Huotilainen, M…

Mitä musiikki antaa istutelapselle
2018 Torpan julkaisu Valtakunnallisille audiologian päiville.

Olemme keränneet kansainvälisen verkkokyselyn avulla (projektin vetäjänä Dr. Valerie Looi,
Australia) tietoa musiikin roolista perheissä. Kyselyyn on vastannut jo 9 suomalaista
sisäkorvaistutetta (SI) käyttävän 2–5 -vuotiaan lapsen perhettä. Jokainen näistä istutelapsista
tanssii spontaanisti kotona. Heidät saa tanssimaan lastenlaulu, Frozen-elokuvan laulu…

Musiikin rooli kuulovammaisten lasten perheissä -sivusto
Lisää artikkeleita suomeksi ja englanniksi Lindforsin säätiön sivuilla.

Materiaaleja ja harjoituksia musiikin käyttöön kuulovammaisen lapsen kanssa

Kuulovammaisen lapsen kuuloa ja kieltä voi kehittää musiikin avulla ilman valmiita materiaalejakin, mutta avuksi on myös kehitetty erilaisia ohjeita ja sivustoja, jotka auttavat alkuun ja innostavat kokeilemaan.

MUKULA-Materiaalit

Christine Roccan ja Catherine Bowkerin avulla ja innoittamana olemme kehittäneet musiikkimateriaaleja joita voi tilata Lindforsin säätiöltä. Nämä materiaalit on suunnattu ensisijaisesti kuulovikaisille lapsille. Siksi ne sisältävät paljon harjoitteita joiden tavoitteena on äänen korkeuden havaitsemisen ja tuoton parantaminen (mm. ääniliu’ut ja toistuvat…

CHROME MUSIC LAB
Helppokäyttöisellä ja ilmaisella Chrome Music Lab -sivustolla lapsi voi kokeilla erilaisia sointuja ja äänialoja hauskalla tavalla.

Chrome Music Lab is a website that makes learning music more accessible through fun, hands-on experiments.