LapCI ry


LapCI ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee valtakunnallisesti sisäkorvaistutteen (SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään; toimii yhdyssiteenä sisäkorvaistutetta käyttävien lasten perheiden välillä; sekä edistää vuorovaikutusta kuulovammaisten lasten ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisten välillä. Lähtökohtana on, että vanhemmista ja lapsista itsestään lähtevässä toiminnassa on voimaa ja näkemystä. LapCI ry:n toiminnan päämäärä on havaita ”Ainutlaatuinen LapCI” – sisäkorvaistutetta käyttävä lapsi tai nuori ja hänen perheensä. Toiminnassa tuetaan SI:tä käyttävää-lasta ja hänen kasvuaan siten, että hän saa toimintamalleja ja työkaluja altavastaaja-asemansa parantamiseen ja itsensä hyväksymiseen. Yhdistys on perustettu 1999 vanhempien toimesta.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • edistää vertaistukitoimintaa sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheidensä keskuudessa
  • edistää vuorovaikutusta kuulovammaisten lasten ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisten välillä
  • tukea sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheiden jaksamista ja hyvinvointia
  • parantaa kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä asemaa yhteiskunnassa ja
  • edistää, tukea ja valvoa sisäkorvaistutteen saaneiden kuulovammaisten lasten ja nuorten etua yhteiskunnallisissa asioissa

Toimintaa rahoitetaan Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) myöntämällä tuella. STEA on myöntänyt kohdennetun toiminta-avustuksen CIsupaja-toiminnalle otsikolla “Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheidensä vertaistukeen, edunvalvontaan ja viestintään” sekä CIsumusa-toiminnalle jonka tavoitteena on saada musiikki osaksi kuulovammaisten perheiden arkea varhaislapsuudesta asti ja musiikin kielenkehitystä tukevien hyötyjen ulottaminen kuulovammaisten lasten perheisiin. CIsumusa toimintaan kuuluu Puhemuskarit ja Kuulomuskarit. Puhemuskarit on suunnattu 0-6-vuotiaille kuulovammaisille lapsille. Puhemuskaria ohjaa puheterapeutti ja musiikkipedagogi yhdessä. Kuulomuskari on suunnattu 5-8-vuotiaille kuulovammaisille lapsille ja sitä ohjaa kuuloasioihin koulutettu musiikkipedagogi. 

LapCI ry:n strategia vuosille 2024-2028

Kuvan teksti:
HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ, VÄLITÖN TUNNELMA: Kaikki huomioiva, aito läsnäolo, yhteisöllisyys, LapCI-perhe, vertaistuki yhdistävänä tekijänä. Hallitus ja työntekijät esittäytyvät ja näyttävät esimerkkiä.
MATALA KYNNYS OSALLISTUA: Edullinen hinta osallistua,, lastenhoitomahdollisuus, helppo tulla, tavoitettavissa, monipuolinen tarjonta, käytetyn kielen huomioiminen, vähävaraisten perheiden tuki
HYVÄ ILMARIIRI: Kannustava ja avoin ilmapiiri, hyvän puhuminen, ratkaisukeskeinen puhetapa, moka on lahja, kattava perehdytys, hallinnon käsikirja ohjaa toimintaa
SELKEÄ, TEHOKAS, AMMATTIMAINEN: Moderdni, ketterä ja kansainvälinen yhdistys, asiantunteva ja osaava toimija, uudistumis- ja mukautumiskykyinen, asiakaslähtöinen, yhdenvertainen ja edunvalvonta

LapCI ry:n toimintamuotoja

CIsupaja-toiminta on rahoitettu sosiaali- ja terveysministeriön tuella. CIsupaja tarjoaa tapahtumia ja kohtaamispaikkoja SI:ta käyttäville lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen. CIsupajan avulla SI:ta käyttävät lapset pääsevät myös harjaannuttamaan niitä taitoja, joissa he jäävät altavastaajan asemaan suhteessa normaalikuuloisiin ikätovereihinsa ja sisäkorvaistutetta käyttävät lapset ja nuoret sekä heidän perheensä saavat vertaistukea. CIsupajoja järjestetään eri puolilla Suomea.

CIsumusa-toiminnassa järjestetään puhemuskari- ja etämuskaritoimintaa pienille 0–8-vuotiaille kuulovammaisille lapsille ja heidän huoltajilleen. Tavoitteena on saada musiikki osaksi kuulovammaisten lasten perheiden arkea varhaislapsuudesta asti ja musiikin kielenkehitystä tukevien hyötyjen ulottaminen kuulovammaisten lasten perheisiin. Hanke on rahoitettu sosiaali- ja terveysministeriön tuella

Kuuloavain.fi tarjoaa kuulovammaisten lasten perheille tietoa ja vertaistukea. Ajankohtaisten artikkeleiden ja tapahtumakalenterin lisäksi sivusto toimii portaalina muiden alan toimijoiden tarjoamaan tietoon ja palveluihin. Kuuloavain on toteutettu yhteistyössä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto – KLVL ry:n kanssa.