LapCI – Riksföreningen för barn med cochleaimplantat


LapCI – Riksföreningen för barn med cochleaimplantat grundades 1999 av en grupp föräldrar. Målsättningen är att ge stöd till barn med cochleaimplantat (CI) och deras familjer över hela Finland. Alla aktiviteter börjar hos föräldrarna och barnen själva. Styrelsen för LapCI består av föräldrar till barn med cochleaimplantat och CI-användare över hela Finland. LapCI ry har fyra anställda (2020). LapCI ry har som organisation inga åsikter om familjers kommunikationsval. 

LapCI ry:s viktigaste målsättningar   

  • Att stärka barn med cochleaimplantat och deras familjer genom att skapa ett landsomspännande nätverk. 
  • Att dela praktisk information och kunskapsbaserade upplevelser om cochleaimplantat för barn. Att dela upplevelser om ett liv med CI i olika skeden efter operationen. 
  • Att dela upplevelser, drömmar, förväntningar och nackdelar med ett liv med CI.
  • Att med aktivt lobbyarbete kämpa för utveckling av barns förskole-, fritids- och skolalternativ.
  • Att ge stöd åt familjer som funderar på en CI-operation genom att dela information och låta dem få kontakt med familjer som redan genomgått processen. 

Om medlemskapet 

Medlemskapet för familjer är kostnadsfritt första året. Efter första året tas en mindre avgift ut. År 2020 kostar ett års medlemskap 25 EUR per familj! Fyll i formuläret för medlemskap. Du kan också bli stödmedlem

Vad gör vi? 

CIsupaja – Stärkande workshops 

LapCI ry:s CIsupaja-projekt organiserar stärkande workshops för barn med cochleaimplantat och deras familjer. Målsättningen är att skapa möjligheter för barn med cochleaimplantat att träffas och öva på svåra ämnen, särskilt de områden i livet där CI-användare kanske känner sig missgynnade i förhållande till kompisar med vanlig hörsel. Dessa ämnen kan exempelvis vara: 

  • Musik (sjunga, spela i ett band, det egna musikaliska uttrycket)
  • Språk (modersmål, främmande språk, kommunikationsmetoder, uttrycka sig själv med språket) 
  • Överleva i en värld för människor med vanlig hörsel, självuttryck (mod, lära sig att klara sig själv och i grupp) 
  • Sinnen och utveckling av hela personen (självförtroende och tillförsikt inför framtiden)
CIsupaja-logo

Evenemang

CIsupaja-projektet arrangerar stödevenemang med olika ämnen och målgrupper. Det finns familjehelger, sommarläger, klubbaktiviteter och endagsevenemang. Frivilliga kan delta genom att arrangera endagsevenemang som kallas CIsupajanen. Om du är intresserad av att arrangera en liten sammankomst ska du kontakta oss här eller på info(at)lapci.fi så hjälper vi dig! 


Vissa av evenemangen arrangeras tillsammans med andra föreningar inom samma eller närliggande expertisområden. De flesta LapCI-evenemang är kostnadsfria. Evenemang med övernattning omfattas vanligtvis av en avgift för deltagandet. Familjer får gärna ansöka om att undantas av denna av sociala/ekonomiska skäl. 

Kontakter

info(at)lapci.fi

Ali Ghiasi, Ordförande
Bor i Tampere, har ett barn med CI
ali.ghiasi(at)lapci.fi
tel. 040 484 6846

Janet Grundström, VD
janet.grundstrom(at)lapci.fi
tel. 0400 914 583

LapCI ry
Valkea Talo
Ilkantie 4, 00400 Helsinki

Fakta och siffror 

Statistik om CI
I Finland provas cirka 200 cochleaimplantat ut varje år. I slutet av september 2019 hade 1801 personer implantatet. Av dessa var 547 stycken 0–18 år vid tiden för operationen. 

Om finansieringen 
Verksamheten finansieras med stöd som beviljats av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). STEA har beviljat CIsupaja-verksamheten riktat verksamhetsunderstöd med rubriken ”För kamratstöd, intressebevakning och kommunikation som gäller barn med cochleaimplantat och deras familjer”. 

År 2019 fick föreningen ny finansiering för det nya treåriga projektet CIsumusa (på finska). 

CIsumusa logo