Tekniset apuvälineet


Eri merkkisiin sisäkorvaistutteisiin on saatavilla erilaisia teknisiä apuvälineitä, joiden pääideana on tuoda ääni suoraan sisäkorvaistutteeseen, jolloin taustamelu vaimenee ja kuuleminen helpottuu. Kuulemisen kannalta on kuitenkin merkityksellisintä hyvät kuunteluolosuhteet eli toimiva akustinen ympäristö, jossa taustamelu on minimoitu. Kannattaa kysyä oman kuulokeskuksen asiantuntijoilta, mitkä laitteet käyvät omaan sisäkorvaistutteeseen.

FM-laite

FM-laite välittää ääniä radioaaltojen avulla. Se muodostuu lähettimestä ja vastaanottimesta. FM-laite on monelle lapselle toimiva apuväline koulussa/päiväkodissa opetustilanteita varten. Opettajalla on käytössään lähetin ja hän puhuu mikrofoniin. Lapsen prosessoriin kiinnitetään vastaanotin ja se voidaan säätää niin, että hän kuulee joko opettajan äänen suoraan tai sitten sekä opettajan että toisten oppilaiden puheen tietyllä voimakkuudella. Laitteen avulla taustahäly vaimenee ja se helpottaa kuuntelemaan keskittymistä. Sitä voidaan käyttää myös ulkona retkillä, ratsastaessa, pyöräillessä, jolloin ohjeet voidaan antaa minimoiden ympäristön hälyäänet.

Sisäkorvaistute-FM-laite-yhdistelmän toimivuudesta on erilaisia kokemuksia. Usein käyttö ei ole aivan ongelmatonta ja lapsi saattaa kieltäytyä FM-laitteen käytöstä. Tähän on usein syynä se, että lapsi kokee jäävänsä ulkopuolelle ympärillä tapahtuvasta muusta keskustelusta, kun istute välittää päällimmäisenä opettajan ääntä.

Induktiosilmukka (kuuntelusilmukka)

Induktiosilmukan toiminta perustuu siihen että silmukka siirtää sähkömagneettisten aaltojen välityksellä ääntä äänilähteestä vastaanottimeen, joka on puhelinkelalla varustettu kuulokoje tai sisäkorvaistute. Puhelinkela vastaanottaa sähkömagneettiset aallot ja muuntaa ne laitteessa ääniksi, jotka ihminen ymmärtää. Kuitenkin vain osassa sisäkorvaistutteista on induktiomahdollisuus sisäänrakennettuna; muihin joudutaan liittämään ulkoinen induktiovastaanotin.

Induktiosilmukka voidaan asentaa kiinteästi yhteen tilaan (esim. huoneen jalkalistoja pitkin). Toinen vaihtoehto on silmukka, joka laitetaan kaulan ympärille, jolloin elektromagneettinen kenttä sijaitsee silmukan sisällä. Induktiosilmukkaa voi hyödyntää myös kännykällä puhuttaessa. Lisäksi on olemassa induktiotyynyjä, jonka päällä lapsi voi istua televisiota katsellessaan.

Äänikenttäkaiutin

Äänikenttäkaiutin on langaton järjestelmä, joka sijoitetaan ryhmätilaan ja johon ohjaajalla/opettajalla oleva mikrofoni linkitetään. Järjestelmä vahvistaa opettajan/ohjaajan äänen kaikille ryhmäläisille. Järjestelmän käytön myötä kuulovammaisen lapsen asema ryhmässä tasavertaistuu, kun järjestelmä poistaa mahdollisten häiriöiden ilmoittamisen vastuun lapselta. Kokemuksen mukaan laitteen käyttö laskee koko ryhmän äänenkäyttöä ja lapset pysähtyvät paremmin kuuntelemaan.

Lisämikrofonina lapsilla voi toimia käsimikrofoni tai pehmeä, heiteltävä kuutiomikrofoni (Catchbox). Kokemuksen mukaan lasten on ollut helpompi käyttää kuutiomikrofonia, sillä sitä ei ole pidetty yhtä ’outona/virallisena’ kuin käsimikrofonia. Lisämikrofonin käyttö lapsilla vähentää päällekkäistä puhumista ja harjaannuttaa oman vuoron odottamista.

Laitekohtaiset langattomat lisälaitteet

Cochlear MiniMic, TV-streamer ja phone clip ovat langattomia lisälaitteita, jotka korvaavat FM-laitteet sekä induktiosilmukat ja -tyynyt.

  • Cochlear MiniMic eli pienoismikrofoni on tarkoitettu avittamaan etäältä kuulemista sekä kuulemista meluisissa ja haastavissa tilanteissa, kuten luokkahuoneissa, ravintoloissa tai autossa. Siinä on yhteensopivuus audiolähteisiin (audioliitin), silmukkajärjestelmiin (sisäänrakennettu puhelinkela) sekä FM-järjestelmiin.
  • TV-streamer eli TV-lähetin välittää stereoääneen suoraan puheprosessoriin. Sen kantama on noin seitsemän metriä ja lähettimeen voi yhdistää niin monta puheprosessoria kuin tarvitsee.
  • Phone clip eli puhelinlisälaite toimii Bluetooth-tekniikan avulla. Sen avulla voi soittaa ja vastaanottaa puheluita sekä säätää äänenvoimakkuutta yhden painikkeen painalluksella.

Mainittavan arvoista on, että Cochlearin uusin malli (Nucleus 7) toimii jo langattomasti esim. puhelimen kanssa, jolloin lisälaitetta ei tarvita ollenkaan. Lisätietoja tuotteista saat laitevalmistajien sivuilta.

Turvajärjestelmät

Kuulovammaisen lapsen kotiin on oikeus saada hälytinjärjestelmä maksutta. Hälytinjärjestelmässä on vilkkuvin valoin sekä patjatäristimellä varustettu ovikello, palovaroitin ja herätyskello. Näiden avulla lapsi aistii kodin hälyttimet ollessaan ilman istutteita. Hälytinärjestelmään on mahdollista kytkeä myös vauvan itkuhälytin kuulovammaista vanhempaa varten. Hälytinjärjestelmän saa ottamalla yhteyttä oman alueen kuntoutusohjaajaan.

Kustannukset

FM-laitteen, äänikenttälaitteen tai MiniMicin on lapsi tyypillisesti saanut maksutta kuulokeskuksesta tai kuntoutusohjaajalta viimeistään esikouluiässä, jotta laitteiden käyttöön ehtii tottua ennen kouluikää. Vanhemmat ovat kuitenkin havainneet, että pienemmät lapset sopeutuvat paremmin langattomaan kuunteluun, joten esim. MiniMicin käyttöönotto olisi perusteltavissa paljon esikouluikää aiemmin. Lisälaitteiden saaminen aiemmin vaatii usein vanhemmilta aktiivisuutta ja perusteluja. Yläkouluikäisestä eteenpäin nuoren kuuntelun lisälaitetta haetaan yleensä Kelan kustantamana, kun apuvälinettä tarvitaan koulussa, opiskelussa tai työssä. 

Myös induktiosilmukkaa tai tyynyä kannattaa kysyä kuulokeskuksesta tai kuntoutusohjaajalta. Laitekohtaisia langattomia lisälaitteita (poislukien MiniMic) on harvemmin myönnetty sairaalasta. Erilaisia lisälaitteita voi anoa myös vammaispalvelun kautta harkinnanvaraisena tukena.