CIsumusa-hanke 2019-2022

CIsumusa oli kolmivuotinen hanke, jossa kehitettiin puhemuskaritoimintaa kuulovammaisille lapsille ja järjestettiin vertaistukea perheille. Hanke alkoi vuonna 2019 ja jatkui vuoden 2022 kevääseen asti. Puhemuskareita järjestettiin lähi- ja etätoimintana. CIsumusa-hankkeen lopputuotokset… Jatka lukemista: CIsumusa-hanke 2019-2022