Kesätöitä odotellessa


Kesäkuussa 15-vuotta täyttävä tyttäreni haki maaliskuussa ensimmäistä kesätyöpaikkaansa. Vanhempana jännitän luonnollisesti saako hän paikan, mutta ehkä enemmänkin, mitä jos hän saakin sen. Miten hän pärjää, miten ne omat siivet kestävät ja minkälainen fiilis työntekemisestä jää. Ensimmäisillä työkokemuksilla on suuri vaikutus myöhemmän ajan työntekemisen asenteisiin.

Kuulovammainen nuori ja hänen vanhempansa saattavat miettiä kesätöitä odotellessaan, että miten kuulovammaisuus otetaan työpaikalla huomioon, onko mitään apu- tai tukitoimia, tulkkaus tai apuvälineitä, tai pitäisikö kuulovammasta kertoa lainkaan. Kuulovammasta kertominen, miten ja missä vaiheessa, on jokaisen oma asia. Oman 30-vuotisen kokemukseni perusteella olen kuullut kuulovammasta kertomisesta enemmän positiivisia tarinoita kuin negatiivisia. Oleellista mielestäni on, että vasta kun asiasta on kerrottu, osaavat muut ottaa tarpeesi huomioon.

Yhdenvertaisuuslain 7 § mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Käytännössä se tarkoittaa, että työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista ja kehitettävä työoloja sekä toimintatapoja, jotta kaikki työntekijät voivat työtään tehdä ja saada työtä. Yhdenvertaisuuslain 15 § on ehkä se kuulovammaisten näkökulmasta oleellisin, koska se sisältää määritelmän kohtuullisista mukautuksista. Työnantajan on tehtävä tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa suoriutua työtehtävistään ja edetä työurallaan. Kuulovammaisten kohdalla käytännön esimerkkeinä tämä voi tarkoittaa: monitoimitilaan ääntä vaimentavia sermejä, vapautus puhelintyöstä tai puhelintyöhön hankitaan lisäapuväline, akustiikkalevyjä tai apuvälineitä, etätyötä tai parhaimmillaan kuulovammainen voi saada oman työhuoneen. Vaihtoehtoja on monia, mutta mikään näistä ei tapahdu automaattisesti. Huomioon otetaan monta seikkaa, kuten työpaikan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. Yhdenvertaisuuslain uudistuksen myötä kohtuullista arvioitaessa ensisijaiseksi tulee kuitenkin nostaa vammaisen henkilön tarpeet.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi edistää osatyökykyisen tai vammaisten työntekoa työolosuhteiden järjestelytuella. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai työssä jo olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää esimerkiksi uusia työvälineitä tai kalusteita, muutostöitä työpaikalla tai apua työssä toiselta työntekijältä. Työvälineiden hankintaan tai työpaikan muutostöihin tukea voi saada enintään 4 000 euroa henkilöä kohden. Tuen myöntämisessä otetaan huomioon työantajan koko ja resurssit ja lisäksi työnantajan on osallistuttava kustannuksiin kohtuullisella summalla.

Tarvittaessa TE-toimisto voi myöntää kuulovammaisen työnantajalle myös palkkatukea palkkauksen kustannuksiin. Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta sen myöntäminen lähtee aina hakijan palvelutarpeesta. Palkkatukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen työsuhteeseen, määräaikaiseen kokoaikaiseen työsuhteeseen, oppisopimuskoulutukseen tai osa-aikaiseen työsuhteeseen. Tukea haetaan Työmarkkinatorilla sijaitsevan TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun kautta. Palkkatukea kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista ja palkkatuesta kannattaa mainita jo työhakemuksessa.

Yhdenvertaisuuslain lisäksi on hyvä muistaa, että Suomen perustuslain (6.2. §) mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan mm. vammaisuuden perusteella. Kyse on ns. yleisestä syrjintäkiellosta ja luonnollisesti se koskee myös kuulovammaisia. Perustuslaissa turvataan myös tulkkausta käyttävien oikeudet ja tulkkauspalvelua määrittelee tarkemmin tulkkauspalvelulaki.

Edellä olen maininnut vain joitakin kuulovammaisten oikeuksia turvaavia lakeja tai tukia. Lisää tietoa työelämän palveluista, tuista, apuvälineistä, kuntoutuksesta ym. löydät Kuuloliiton työelämää koskevilta sivuilta. Lisäksi voit olla yhteydessä Kuuloliittoon missä tahansa työelämää koskevassa kysymyksessä sähköpostitse osoitteessa: tyoelamaneuvonta@kuuloliitto.fi.

Toivottavasti mahdollisimman moni saa hakemansa kesätyöpaikan ja jos ei, niin vähintäänkin voimme nauttia kesästä. Mukavaa kesän odotusta teille jokaiselle!

Esa Kalela

Asiantuntija/Kuuloliitto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *