CIsumusa päätökseen


CIsumusan puhemuskarissa, edessä kolme ohjaajaa. Yhdellä ohjaajalla on kädessään mikrofoni. Heidän edessään istuu lapsi, joka nostaa kuvan pienestä rasiasta.

CIsumusan kevät on ollut täynnä puhemuskareita ja kuulomuskareita. Saimme päättää kevään vertaisviikonloppuun Tampereen Varalassa neljän perheen kanssa. Musiikkitoiminnan taustalla olemme myös valmistelleet sähköistä opasta, jossa jaamme tietoa ja kokemuksiamme musiikkitoiminnasta kuulon ja puhutun kielen tueksi.

Päätösseminaarin mainoskuva

Opas ei ole vielä valmis, mutta raotamme tässä artikkelissa jo alustavia tuloksia, joita olemme haalineet tutkimusten ja kokemustemme kautta. Valmiin oppaan esittelemme päätösseminaarissa Helsingin Lapinlahdessa 7.9. Toivomme paikalle paljon alan ammattilaisia, opiskelijoita, kuuloalan järjestötoimijoita ja jäsenperheitä kuulemaan millaista musiikkitoimintaa CIsumusassa olemme järjestäneet ja kehittäneet. Alun alkaen hankkeen slogan oli ”Puhemuskareita kuulon ja kielen tueksi”, mutta hankkeen aikana syntyi myös toisenlainen toimintamalli, Kuulomuskari, joka pyrkii tuomaan puhemuskarin ydinasiat helposti kaikkien lasten musiikkitoimintaa ohjaavien saataville. Siksi haluamme kutsua hankkeen tulosta yleisesti musiikkitoiminnaksi, ja puhuttu kieli kuvaa sitä, mitä haluamme erityisesti tukea.

Hankkeesta toimintamalliksi

Olimme onnekkaita, että CIsumusa-hankkeessa oli mukana paljon opiskelijoita. Olemme käyttäneet heidän havaintojaan toiminnan kehittämiseen, ja raporttien sekä opinnäytetöiden ansiosta pystymme kertomaan tarkasti prosessin etenemisestä oppaassamme. Käymme läpi, miten ja miksi toiminta muovautui vuosien mittaan sellaiseksi, mihin lapset todella mielellään osallistuivat ja mistä saimme paljon hyvää palautetta.

Toiminnan alussa etäyhteyksiä vielä kehitettiin ja etäpuhemuskaria suunniteltiin alueellisen tasa-arvon parantamiseksi ennen kun pandemia alkoi. Koko maailman siirtyessä tekemään kaiken mahdollisen työn etänä myös etätyökalut paranivat, ja tämä edisti etäpuhemuskarin järjestämistä. Alkuun käytimme etäyhteyttä vain ryhmän havainnointiin ja tekniikan testaukseen. Syksyllä 2020 järjestettiin ensimmäinen etäryhmä Jyväskylässä. Tekniikan kanssa oli ongelmia kaiken ollessa uutta niin vetäjille kuin osallistujille. Tampereelle siirryttäessä oli kasattu kattava ohjeistus Zoom-palvelun käytöstä ja kehitetty ohjaajien koulutusta tarkemmaksi ja kattavammaksi. Edistys oli huikeaa.

Kuvassa valkotaululle teipattuja kuvakortteja, joissa on aarrearkku, lintuja (useassa kortissa), hämähäkki, laiva, bussi, ihminen, stop-merkki ja kaksi ihmistä sylikkäin laulamassa.
Puhemuskareissa käytettyjä kuvatukikortteja

Pandemiavuosien jäkeen ihmiset alkavat olla pikkuhiljaa kyllästyneitä kaikkeen etäilyyn, ja palautteissa onkin tullut ilmi, että lähitoimintaa ja sen tuomaa vertaistukea kaivataan enemmän. Tulevaisuudessa toivomme, että CIsumusa saisi vielä rahoituksen toiminnan jatkolle ja pääsisimme järjestämään sekä lähi- että etätoimintaa rinnakkain sekä testaamaan hybridimallia.

Mulapapu-tutkimus

Puhemuskareiden rinnalla kulki koko ajan Mulapapu-tutkimus, johon halukkaat perheet saivat osallistua muun toiminnan lisäksi. Kiitos siis kaikille vanhemmille, jotka jaksoivat täytellä kyselyitä ja osallistua haastatteluihin kiireisen arjen keskellä! Opiskelijat ovat olleet myös tutkimuksessa mukana. Tähän mennessä olemme saaneet jo kuusi Pro gradu -tutkielmaa. Alustavien tulosten perusteella voimme taas jälleen todeta musiikilla olevan maaginen vaikutus kuulon kuntoutuksessa. Tulokset ovat suurelta osin yhteneviä aiemman tutkimustiedon kanssa ja näin vahvistavat tietoa siitä, että musiikkitoiminta on erinomainen lisä puhutun kielen ja kuulon kuntoutuksen tueksi. Lapset myös nauttivat puhemuskareista kovasti.

Tietoa tarvitaan kuitenkin vielä paljon lisää ja toimintaa pitää jatkaa, jotta saamme musiikin osaksi mahdollisimman monen kuulovammaisen lapsen arkea. Nähdään seminaarissa!

Kesäisin terveisin,

CIsumusan projektikoordinaattori
Katariina Varjonen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *