Lasten, nuorten ja perheiden yksilöllinen moniammatillinen kuntoutus / Kuulo-Auris Oy


Lasten, nuorten ja perheiden yksilöllinen moniammatillinen kuntoutus

Kuulo-Auris Oy toteuttaa kuulo- ja kuulonäkövammaisille lapsille perheineen ja nuorille yksilöllistä, moniammatillista kuntoutusta. Yksilöllinen kuntoutus on Kelan tarjoamaa ja perheelle maksutonta lääkinnällistä kuntoutusta, jossa kuntoutujan toimintataitoja ja perheen arkea tuetaan yksilöllisiin kuntoutustavoitteisiin pohjautuen. Mukana suunnittelussa ovat perheen lisäksi hoitava taho, kuten erikoissairaanhoito ja muu lähiverkosto, kuten päiväkoti, koulu ja lähiomaiset. Kuulo-Auris Oy:llä on pitkä kokemus sekä asiantuntemus kuulon ja aistikuntoutuksen toteuttajana. Yhtiö on osa Kuuloliitto ry:tä.

Kuntoutus toteutuu yleensä vuoden aikana 2-4 viiden vuorokauden lähijaksona Kuulo-Auris Oy:n toimipisteessä Iiris-keskuksessa, Helsingissä. Jaksoilla Kuulo-Auriksen moniammatillinen työryhmä tukee ja ohjaa kuntoutujaa sekä hänen perhettään kommunikaation, vuorovaikutuksen ja toimintakyvyn haasteissa. Työryhmä koostu aistivamma-alan asiantuntijoista, kuten erikoislääkäristä, psykologista, puheterapeutista, fysioterapeutista, sairaanhoitajasta sekä lastentarhanopettajasta. Kuntoutujat ja omaiset tapaavat myös muita aistivamma-alan asiantuntijoita.

 

 

Yksilöllisen kuntoutuksen sisältö rakennetaan aina perheen tarpeiden ja kuntoutussuunnitelmaan laadittujen tavoitteiden mukaan. Jaksolla tapaa muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia perheitä.

 

 

 

Kuntoutus koostuu yksilöllisestä ja ryhmämuotoisesta terapiasta, keskusteluista sekä vierailukäynneistä. Kuntoutujille, vanhemmille ja sisaruksille on omaa, erillistä ohjelmaa. Perhe saa runsaasti tietoa kuulo- ja kuulonäkövammoista sekä niiden kuntoutuksesta, apuvälineistä ja -palveluista, kasvun ja kielellisen kehityksen tukemisesta, käytännön vinkkejä arkeen kommunikaatio- ja vuorovaikutustilanteissa, voimavaroja ja toimintataitoja perheen dynamiikan ja kuulovammaisen lapsen identiteetin tukemiseen. Kuntoutujat perheineen tapaavat jaksoilla aina muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia perheitä. Lähijaksojen välillä puolestaan harjoitellaan opeteltuja asioita koti- ja arkiympäristössä ja perheen omalle paikkakunnalle toteutetaan tarvittaessa verkostokäynti.

 

 

 

Kuulo-Auris Oy:n moniammatilliseen, yksilölliseen kuntoutukseen on suositeltavaa hakeutua etenkin silloin, kun lapsen, nuoren tai perheen tilanne muuttuu.

 

 

 

Kuulo-Auris Oy:n moniammatilliseen, yksilölliseen kuntoutukseen on suositeltavaa hakeutua, kun perhe tarvitsee tietoa ja tukea lapsen tai nuoren aistivammaisuudesta sekä etenkin silloin, kun perheen elämäntilanne muuttuu. Muutos voi liittyä esimerkiksi lapsen päivähoidossa tai koulunkäynnin aloitukseen, päivähoidon tai koulun tukemiseen, perheen yleisen tilanteen muuttumiseen, peruskoulun päättymiseen tai/ja ammatinvalinnan pohtimiseen.

Kuntoutukseen hakeudutaan täyttämällä Kelan hakemuslomake KU132: Harkinnanvarainen kuntoutus TAI KU104: Vaativa kuntoutus. Hakemukseen tulee liittää lääkärin B-lausunto (harkinnanvarainen) tai kuntoutussuunnitelmaan lisätty suositus (vaativa). Hakemus toimitetaan Kelaan, joka voi myöntää päätöksen kuntoutukseen. Jakson ajankohdat suunnitellaan yhdessä Kuulo-Auriksen kanssa.

Katso alkavat kuntoutusjaksomme ja kysy lisää meiltä!

Kuulo-Auris Oy

www.auris.fi

Kelan sivut: www.kela.fi

Kristiina Laakso
kristiina.laakso@auris.fi
050 511 8046

Marianne Montonen
marianne.montonen@auris.fi
044 752 5568

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *