Lapsen oikeuksien päivä


Kuvassa lukee "#mullaonväliä #sullaonväliä"

Lapsen oikeuksien päivä on 20.11. ja silloin liputetaan tärkeän asian puolesta. Päivän tarkoituksena on muistuttaa siitä, että lapsen oikeudet kuuluvat ihan jokaiselle lapselle. Meidän aikuisten velvollisuus on huolehtia, että lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen lapsen kohdalla. Tänä vuonna lapsen oikeuksien viikon teemana on yhdenvertainen oikeus hyvään kohteluun. Teemaviikkoa vietetään 15.11.-21.11.2021.

Osallistu #MullaOnVäliä #SullaOnVäliä -somekampanjaan!

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Silti edelleen liian moni lapsi ja nuori saa osakseen huonoa kohtelua. Muita useammin kiusaamista ja kaltoinkohtelua kokevat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kodin ulkopuolelle sijoitettuna olevat, ulkomaalaistaustaiset sekä eri tavoilla toimintarajoitteiset lapset ja nuoret. Syrjintä loukkaa lapsen ihmisarvoa. Siksi haluamme varmistaa, että hyvä kohtelu toteutuu ihan jokaisen lapsen kohdalla.

#MullaOnVäliä #SullaOnVäliä -kampanja haastaa jokaisen pohtimaan, miten haluamme itse tulla kohdelluiksi ja miten kohtelemme muita. Hyvä kohtelu on jokaisen oikeus ja velvollisuus!

Kampanjassa lasten ja nuorten omia kokemuksia hyvästä ja huonosta kohtelusta tuodaan esille Lapsen ääni -videoissa. Katso ensimmäinen Lapsen ääni -video YouTubesta. LapCI ry:n somekanavilla kampanjoidaan koko viikko ja toivomme, että seuraajamme osallistuvat kampanjaan mukaan.

Meistä jokainen voi vaikuttaa siihen miten lähellä olevia ihmisiä kohdellaan. On tärkeää, että kaikki otetaan leikkeihin mukaan eikä jätetä ketään leikin ulkopuolelle. Kun kaveri näyttää surullista voi mennä kysymään mikä sinulla on hätänä ja voinko minä auttaa sinua. Hyvä kohtelu lähtee pienistä teoista, joita meistä jokainen voi ja osaa tehdä. Hyvä muistisääntö hyvälle kohtelulle on se vanha sanonta, kohtele muita niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan.

Vammaisuus ja lapsen oikeudet artikkelikokoelma

Lapsiasiavaltuutettu on lokakuussa julkaissut artikkelikokoelman ”Vammaisuus ja lapsen oikeudet: Lapsen elämää vamman kanssa”. Sen tarkoituksena on herättää vakavaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten vamman kanssa elävien lasten oikeudet yhteiskunnassamme toteutuvat ja miten niitä voitaisiin entistä paremmin edistää.

Vamman kanssa elävien lasten yhdenvertaisuus jää Suomessa monin paikoin yhä toteutumatta. Lapset kohtaavat vammaisuuteen liittyviä kielteisiä rakenteita, asenteita, normeja ja syrjintää. Samanaikaisesti keskittyminen vammaisuuteen voi viedä huomion lapsista vammaisuuden takana.

Teoksessa haetaan vastauksia siihen, miten vamman kanssa elävien lasten oikeudet toteutuvat nykypäivän Suomessa. Artikkelit käsittelevät vammaisuutta ja lapsen oikeuksia moniäänisesti, lasten omia näkemyksiä ja kokemustietoa unohtamatta. Lapsiasiavaltuutetun tapaamisissa vamman kanssa elävät lapset ja nuoret ovat toivoneet, että heidät kohdattaisiin ensisijaisesti tavallisina lapsina, joilla on erilaisia ominaisuuksia, kuten meillä kaikilla. On ollut ilahduttavaa huomata kuinka Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on tuonut esiin vammaisten lasten tilanteen Suomessa.

Kuvassa vasemmalla kolme lasta katsoo jääkiekkopeliä samankokoisten laatikoiden päällä, jolloin pienin lapsi ei näe mitään pelistä. Oikealla kuvassa laatikot ovat eri kokoisia, ja pieninkin lapsi näkee pelin

Samanlainen kohtelu ei riitä edistämään yhdenvertaisuutta

Yhdenvertaisuus ei tarkoita yhtä paljon samaa kaikille. Päätöksenteossa on mahdollista ja usein tarpeellistakin tehdä kohtuullisia mukautuksia ja positiivista erityiskohtelua, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi käytännössä. Yllä oleva kuva kertoo selvästi mistä on kyse. Kohtuullisia mukautuksia ja positiivista erityiskohtelua tarvitaan, jotta heikommassa asemassa olevan on mahdollisuus päästä muiden kanssa samalle viivalle.

Kuulovammaisen lapsen kohdalla on tärkeä huomioida, että hänellä on käytettävissään parhaimmat mahdolliset apuvälineet, jotka auttavat kuulemisessa. Koulussa ja päiväkodissa on hyvä käyttää ryhmäkuuntelulaitetta, joka mahdollistaa istutetta käyttävän lapsen tarkan kuulemisen ryhmässä. Täysipainoisen osallisuuden tueksi kuulovammainen lapsi tarvitsee useimmiten tukitoimia voidakseen olla osallisena ryhmässä. Istutetta käyttävälle lapselle hyviä tukitoimia ovat mm. pieni ryhmäkoko ja pienryhmä-toiminta, tilojen hyvä akustiikka, melun ja hälyn minimoiminen, lapsen istumapaikan huomioiminen parhaiden kuuntelu olosuhteiden takaamiseksi, kielellisen kehityksen tukeminen ja visuaalisen tuen käyttäminen.

Miten tukea kuulovammaisen lapsen oikeuksia?

Kuvassa kaksi nuorta hymyilevää tyttöä nyrkkeilyhanskat käsissään ovat nostaneet yhden käden ilmaan.

Meistä jokainen voi omalla toiminnallaan auttaa kaveria pääsemään mukaan ja tuntemaan itsensä hyvin kohdelluksi. Kaverina sinä voit auttaa kuulovammaista ystävääsi tulemalla hänen lähelleen kasvot hänen kasvojaan päin kun puhut. Myös työrauhan antaminen luokassa helpottaa kuulovammaisen lapsen ja nuoren kuulemista. Osalle istutetta ja kuulokojetta käyttävistä lapsista ja nuorista tulee vaihe, jolloin heitä hävettää kuulon apuvälineen käyttäminen. Kaverina on tärkeää, että hyväksyt kuulovammaisen ystäväsi sellainen kuin hän on ja tuot sopivassa tilanteessa esiin, että istutteen käyttäminen on tosi hyvä juttu. Muutenhan ystäväsi ei kuulisi sinua.
Kuulovammaisen lapsen ja nuoren tukitoimet auttavat myös ryhmässä olevia muita lapsia.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen historiaa

  • YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989.
  • Suomessa YK:n lapsen oikeuksien sopimus tuli voimaan 30 vuotta sitten, vuoden 1991 alusta.
  • Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus ja sen ulkopuolella on tällä hetkellä maailman maista vain Yhdysvallat.
  • Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa valtioita huolehtimaan lapsen oikeuksien toteutumisesta sekä tiedottamaan niistä kansalaisille.
  • Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11., joka on Suomessa ollut vakiintunut liputuspäivä viime vuodesta lähtien.
  • Lapsen oikeuksien teemaviikon järjestää Lapsen oikeuksien viestintäverkosto, jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto ja ohjaa lapsiasiavaltuutettu. Viikon tavoitteena on edistää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta.
    Lapsen oikeuksien viikon 2021 teemana on tänä vuonna lapsen oikeus hyvään kohteluun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *