Lapsen edun näkökulma: Puheprosessorin vesisuojat tulisi luovuttaa ilmaiseksi


Kuvassa keskellä olevalle nuorelle SI-lapselle laitetaan korviin puheprosessoreiden vesisuojat

LapCI ry on yhdessä SI-käyttäjä Helinä Lohilahden ja kumppaneiden kanssa tehnyt pitkään vaikutustyötä saadakseen sisäkorvaistutteen käyttäjien tarvitsemat apuvälineet maksuttomiksi käyttäjilleen. Vaikutustyön seurauksena Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ilmoitti vuoden 2019 marraskuussa, että sisäkorvaistutteen ulkoinen prosessori tullaan lisäämään lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden yhtenäiset luovutusperusteet -oppaaseen. Tämän perusteella apuvälineen huolto, mm. akkujen uusiminen ja uusimiseen liittyvät käynnit sekä yksilöllisen tarpeen mukaan luovutettavat lisälaitteet tulisi olla potilaalle maksuttomia. Vaikutustyön seurauksena myös aikuiset sisäkorvaistutteen käyttäjät ovat saaneet puheprosessoreiden akut ilmaiseksi, mistä kiitos Eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Olemme kirjoittaneet aiheesta viimeksi blogissamme kesäkuussa 2020.

Elokuussa 2020 laitoimme uuden vastineen menemään Eduskunnan oikeusasiamiehelle otsikolla ”Sisäkorvaistute lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä / Sisäkorvaistutekäyttäjät eivät ole yhdenvertaisia lain edessä muiden vammaisryhmien kanssa”. Tässä vastineessa tuotiin esille paristojen, tarvikkeiden ja lisälaitteiden kustannukset ja sen, kuinka maassamme on erilaisia käytäntöjä eivätkä sisäkorvaistutteen käyttäjät ole yhdenvertaisessa asemassa. Esimerkiksi vesisuojien kohdalla osa lapsista on saanut kuulokeskuksesta pyytämällä vesisuojat. Osa on joutunut hakemaan niiden ostamiseen tukea vammaispalvelun kautta. Osa on saanut vesisuojien ostoon tukea niin, että vammaispalvelu on kokonaan korvannut hankinnan. Osa on saanut vammaispalvelusta puolet hankintahinnasta, kun taas osa ei ole saanut mitään tukea vesisuojien hankintaan. Tähän vastineeseen saimme loppuvuodesta 2020 Sosiaali- ja terveysministeriöstä selvityksen, johon teimme uuden vastineen tammikuussa 2021. Tässä vastineessa LapCI ry:n tehtävänä oli tuoda esiin lapsikäyttäjien näkökulmaa ja kokemuksia vesisuojien käytöstä ja tässä kirjoituksessa nostamme esiin tätä kohtaa päätöksessä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen saimme 15.11.2021. Se toimitetaan Sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) ja heidän tulee ilmoittaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle 4.2.2022 mennessä mihin toimenpiteisiin tämä päätös on antanut aihetta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyytää puheprosessoreiden vesisuojien osalta, että STM arvioi uudelleen kuulon apuvälineiden lisävarusteita koskevan ohjeistuksen lapsen edun näkökulmasta. Vammaisyleisopimuksen 7 ja 23 artiklasta sekä lapsen oikeuksien sopimuksen 2 ja 23 artiklasta seuraa sopimusvaltioille velvollisuus turvata vammaisten lasten oikeus olla osallisina kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa. Vammaisyleissopimuksen 23 artikla sopimusvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimet, joilla varmistetaan, että vammaiset lapset voivat yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa osallistua leikki-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaa, mukaan lukien koulujärjestelmässä tarjottava toiminta. Lapsen oikeuksien sopimuksen 23 artiklan 2 ja 3 kohta on lapsen oikeuksien komitean yleiskommentin nro 9 mukaan tulkittava siten, että vammaisten lasten tarvitsema apu muun muassa koulutuksessa, kuntoutuksessa ja virkistystoiminnassa on priorisoitava niin, että avun tulee olla ilmaista aina kun se on mahdollista.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen näkemyksen mukaan on perustelua muuttaa valtakunnallista ohjeistusta niin, että sisäkorvaistutetta käyttävälle lapselle luovutetaan puheprosessorin vesisuojat silloin, kun lapsi tarvitsee suojia koulun uimaopetukseen tai harrastus- tai muuhun vastaavaan toimintaan. Näin voidaan toteuttaa vammaisyleissopimuksessa ja lapsen oikeuksien sopimuksessa turvattua vammaisten lasten oikeutta virkistys-, vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kuuluviin uima- ja vesipelastustaitoihin yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 15.11.2021 EOAK/5445/2020.

LapCI ry:n toimiston väki iloitsee tästä päätöksestä. Erityisesti ilahduttaa se, että päätöstä on perusteltu lapsen oikeuksien sopimuksen artikloilla. Haluamme kiittää Helinä Lohilahtea tarmokkaasta työstä kaikkien sisäkorvaistutteen käyttäjien eteen! Työlläsi on ollut iso merkitys.

Lisätietoja antaa
Janet Grundström
LapCI ry:n toiminnanjohtaja
+358 (0)400 914 583
janet.grundstrom@lapci.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *