Vieraskynä: Keväinen tervehdys Valterista!


Valterin logo

Tällä kertaa blogin vieraskynää kirjoittaa Katri Ranta, joka työskentelee ohjaavana opettajana oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Tässä artikkelissa Katri esittelee Valterin toimintaa ja kertoo, mitä asioita tulee ottaa huomioon kuulovammaisen lapsen koulutien alkupäässä.

Vaikka elämmekin tällä hetkellä hyvin poikkeuksellista aikaa, on tässä vaiheessa kevättä kuitenkin hyvä suunnata katseet jo kohti ensi lukuvuotta. Uuteen kouluvuoteen valmistautuminen hyvissä ajoin antaa hyvän startin syksyllä alkavalle lukuvuodelle.

Suunnittelupalaveri auttaa koulunaloituksessa

Keväällä päiväkodeissa ja kouluissa on hyvä pitää moniammatillinen palaveri, jossa keskustellaan kuulovammaisen oppilaan tulevasta esikoulu- tai koulutilanteesta. Paikalla kannattaa olla huoltajien lisäksi ainakin lapsen nykyinen ja tuleva opettaja, terapeutit sekä kuntoutusohjaaja. Tässä vallitsevassa koronatilanteessa kannattaa hyödyntää myös etäyhteyksiä palaverien järjestämiseksi.

Palaverissa on hyvä käydä läpi mm. oppilaan tarvitsemat tukimuodot ja tutustuttaa sekä varmistaa apuvälineiden käyttö ja toimivuus. Jokaisen kuulovammaisen oppilaan kanssa työskentelevän tulisi olla tietoinen apuvälineistä ja niiden merkityksestä oppilaalle. Yleisin apuväline esiopetuksessa ja koulussa on FM-laite.

Myös luokan akustointiin liittyvät asiat on hyvä tarkistaa jo ennen uuden lukuvuoden alkamista. Omaan kuntoutusohjaajaan kannattaa olla pikaisesti yhteydessä, mikäli luokkaan ei ole vielä tehty tarvittavia muutoksia hyvien kuunteluolosuhteiden saamiseksi. Tarvittavat muutokset ovat usein pieniä; luokkaan saatetaan asentaa akustiikkalevyjä, ripustaa verhot tai kiinnittää pulpetteihin pienet huopatassut kovien äänten vaimentamiseksi.

Ohjauskäynnit ja tukijaksot tukevat oppilasta ja koulun arkea

Syksyllä toivottavasti pääsemme myös täältä Valterista jatkamaan ohjauskäyntejämme päiväkoteihin ja kouluille. Ohjauskäyntipäivänä seuraamme oppilaan opiskelua omassa oppimisympäristössä ja pohdimme oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilannetta koulun, oppilaan sekä huoltajien kanssa. Seurailemme tarkasti muuan muassa kuunteluympäristöä, kielen ja kommunikoinnin tukemista sekä vuorovaikutusta. Järjestämme Valterista myös erilaisia koulutuksia esimerkiksi juuri kuulovammaisten lasten ja nuorten parissa työskenteleville. Koulutusteemoja voi­vat olla esimerkiksi opetuksen ja oppimisympäristöjen järjestäminen, eriyttäminen oppiaineissa, kielen ja kom­munikoinnin tukeminen tai koulupolun nivelvaiheet. Lisätietoa tilauskoulutuksista ja yhteystiedoista löytyy Valterin Tilauskoulutukset-sivulta.

Yksi hyvä Valterin tarjoama tukimuoto kuulovammaisille oppilaille on tukijakso joko oppilaan omassa oppimisympäristössä tai Valteri-koulussa. Valteri-koulussa järjestettävillä tukijaksoilla oppilaalla on mahdollisuus tavata muita kuulovammaisia oppilaita ja aikuisia. Pitkän matkan takaa tuleva oppilas voi majoittua jakson aikana oppilaskodissa. Tukijakson sisällöt ja tavoitteet määritellään aina yksilöllisesti ja ne voivat pitää sisällään esimerkiksi arviointeja ja erimuotoista työskentelyä oppilaan kanssa. Omassa koulussa toteutettavat jaksot voivat pitää sisällään myös henkilökunnan perehdyttämistä.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tarjoaa myös viittomakielen opetussuunnitelman mukaista verkkovälitteistä opetusta. Opetukseen osallistuu tällä hetkellä kuuroja, huonokuuloisia ja sisäkorvaistutetta käyttäviä oppilaita sekä kuurojen vanhempien kuulevia lapsia. Lisää opetuksesta voi lukea Valterin artikkelista Viittomakielen verkkovälitteinen opetus.

Kolmiportaisen tuen malli huomioi oppilaan tuen tarpeen

Suomessa oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaotellaan kolmiportaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Kaikki oppilaat kuuluvat lähtökohtaisesti yleisen tuen piiriin ja tukea on annettava heti, kun sille tulee tarvetta. Kolmiportaisen tuen mallista voi lukea lisää Opetushallituksen sivuilta kohdasta Oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Lisäksi nimenomaan kuulovammaisen oppilaan tukimuodoista on kerrottu kattavasti Kuuloavain-sivustolla kohdassa Kuulovammaisen oppilaan tukimuodot.

Kuulovammaiset oppilaat eivät automaattisesti kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, vaan päätös tehdään aina tapauskohtaisesti. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla oppilailla oppivelvollisuus alkaa jo 6-vuotiaana oppivelvollisuuteen kuuluvalla esiopetuksella ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta. Tämän lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita koskevat ryhmäkoot, jonka mukaisesti ryhmässä voi olla enimmillään 20 oppilasta. Tarkempaa tietoa pidennetystä oppivelvollisuudesta ja sen toteuttamismalleista löytyy Opetushallituksen sivuilta Pidennetty oppivelvollisuus.

Oppimisen tuen neuvonta auttaa kysymyksissä

Pidennetty oppivelvollisuus, tukimuodot, arvioinnit ja monet muut asiat saattavat herättää paljon kysymyksiä eikä niiden kanssa kannata jäädä yksin. Oppimisen tuen neuvontapalvelu tarjoaa oppimisen tukeen liittyvissä kysymyksissä matalan kynnyksen ohjausta. Palvelu on maksuton ja on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille sekä myös huoltajille. Neuvontapalvelusta vastaavat Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin asiantuntijat. Oppimisen tuen neuvontapalveluun voi ottaa yhteyttä soittamalla Oppimisen tuen neuvonnan sihteerille numeroon 0295 332 900 arkipäivisin klo 9–15. Valterin asiantuntijat soittavat mahdollisimman pian takaisin yhteydenottopyynnön saatuaan. Palvelua kannattaa ehdottomasti hyödyntää tilanteissa, joihin ei tunnu löytyvän selkeää vastausta.

Kevät on siis suunnittelun aikaa ja syksyllä on vielä hyvä varmistaa asioiden sujuvuus oman kuntoutusohjaajan tai Valterin ohjauskäynnin muodossa.

Toivottavasti nähdään!

Katri Ranta
Ohjaava opettaja
katri.ranta@valteri.fi
p. 0295 332896
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
https://www.valteri.fi/

Opetushallituksen alaisuuteen kuuluva oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista. Toiminta perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, laajaan osaamiseen ja innovatiivisiin toimintatapoihin. Valterin tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman kotikuntansa lähikoulussa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *