SI-käyttäjien kulttuurinen identiteetti – Osallistu tutkimukseen!


Vastakkainasettelun murtaminen

Monika Hämälä istumassa sohvalla, katsoo suoraan kameraan. Monika tekee opinnäytetyön SI-käyttäjien kulttuurisesta identiteetistä ja sen tukemisesta.

Olen Monika Hämälä, sosiaalialan 4. vuoden opiskelija Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Olen viittomakielinen kuuro ja työskennellyt Kuurojen Liitossa. Tällä hetkellä olen Kuurojen Liiton nuorisotoimikunnan puheenjohtaja toista vuotta. Kiinnostuin sisäkorvaistutteen käyttäjien kokemuksista jo ollessani peruskoulussa, sillä silloin oli vain vähän tietoa SI-käyttäjien kuntoutuspolusta ja ihmettelin vastakkainasettelua. Haluan toimillani vähentää sitä. Päätin siksi tehdä opinnäytetyön LapCI ry:n kanssa ymmärtääkseni SI-käyttäjiä paremmin ja tuottaa samalla hyödyllistä tietoa LapCI ry:lle.

Kulttuurinen identiteetti ja sen kehityksen tukeminen

Toteutan opinnäytetyön LapCI ry:n kanssa. Opinnäytetyön aiheena on SI-käyttäjien kulttuurinen identiteetti ja identiteetin kehityksen tukeminen. Käytän opinnäytetyössäni Glickmanin (1993) kulttuurisen identiteetin määritelmiä, jotka ovat kuuleva, kuuro, kaksikulttuurinen ja marginaalinen identiteetti. Kulttuuriseen identiteettiin vaikuttavat muun muassa ympäristö, perhe, kielivalinta ja koulu. Tavoitteena on selvittää suomalaisten SI-käyttäjien kulttuurista identiteettiä ja tapoja tukea sitä. Tulevaisuuden SI-lasten tulisi saada paras mahdollinen tuki identiteetin kehityksessä. Kohderyhmääni kuuluvat ovat aikuisia, jotka ovat saaneet sisäkorvaistutteen 0–5-vuotiaana vuosina 1995–2009.

Aineistonkeruutapa on n. 30–45 min kestävä chat-haastattelu, joka toteutuu kirjoittamalla Zoomissa. Tallennan keskustelun itselleni muistiin. Haastattelun jälkeen analysoin aineistot ja raportoin niistä opinnäytetyöhöni. Käsittelen tietoja yksin ja hävitän aineistot opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen, joka toteutuu todennäköisesti helmikuun aikana. Sitoudun vaitiolovelvollisuuteen opinnäytetyön aikana ja sen jälkeen. Huomioin opinnäytetyössäni kuulovammaisten yhteisön pienuuden, ja kirjoitan ylös vain tarpeelliset tiedot. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistumisen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa, haastattelun aikana ja sen jälkeen ennen opinnäytetyön lähettämistä hyväksyntään.

Aineisto kerätään chatissa

Päädyn chat-haastatteluun, sillä haluan valita sanani itse. Viittomakielisen tulkin käyttäminen voi vääristää tuloksia, sillä tulkki voi tulkita kysymykseni eri tavalla kuin haluan sen ymmärrettävän. Lisäksi mielestäni tämä haastattelutapa sopii kuulovammaisille, kun ei tarvitse jännittää kuuleeko oikein tai ymmärtääkö oikein, sekä minun että haastateltavan näkökulmasta.

Tiedostan, että olen viittomakielisessä yhteisössä kasvanut viittomakielinen kuuro. Vaikka kuulun itsekin kuulovammaisten joukkoon, lähestyn aihetta ulkopuolelta. SI-käyttäjillä on erilainen elämä ja kokemus kuin minulla. Kunnioitan SI-käyttäjien kokemuksia opinnäytetyössäni kuuntelemalla heitä ja tekemällä tulkintoja tutkimustietojen valossa. Opinnäytetyössäni sitoudun objektiivisuuteen ja tutkimustietoon.

Ota minuun yhteyttä, jos olet yli 18-vuotias, saanut sisäkorvaistutteen 0–5-vuotiaana ja olet kiinnostunut tulemaan haastateltavaksi, tai jos sinulla on kysymyksiä tutkimukseen liittyen.

Monika Hämälä
Sosiaalialan opiskelija
Metropolia Ammattikorkeakoulu
monika.hamala@metropolia.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *