Järjestöt pienten puolella: lasten vaaliteesit 2023


Huhtikuussa valitaan Suomeen uusi eduskunta, joka ei taatusti pääse helpommalla kuin nykyinen eduskunta. Suomessa on tiukka taloustilanne, joka on ajanut monet lapsiperheet todella hankalaan asemaan, mikä heijastuu lapsen ja nuoren arkeen. Me järjestöt pidämme tärkeänä, että lapsiperheet saavat jatkossakin tukea ennaltaehkäisevästi ja voimavaroja kasvattaen. Siksi on tärkeää, että järjestöjen toimintaa tuetaan myös jatkossa.

Järjestöjen tekemä työ on merkittävää

Kuuden isoimman puolueen johdon vaalipaneelissa 18.1.2023 kaikki puolueet pitivät järjestöjen toimintaedellytyksien ja rahoituksen tason säilymistä tärkeinä turvata myös seuraavalla hallituskaudella. Puoluejohto näki järjestöjen tekemän työn yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Järjestöt ovat se taho, joka kasvattaa kohderyhmiensä resilienssia, jotta kriisin kohdatessa heillä on kykyä toimia, pärjätä ja ymmärrys pyytää tarvittaessa apua tai kyky auttaa hädässä olevaa.  

Uusi vammaispalvelulaki astuu voimaan lokakuussa

Uusi vammaispalvelulaki hyväksyttiin eilen (1.3.2023). Uuden lain perusteella erityispalveluita myönnetään mm. henkilöille, joilla on pitkäaikaista tai pysyvää toimintarajoitetta aiheuttava aistivamma. Tämä oli tärkeä lisäys lakiin. Lakiuudistuksen loppuvaiheessa esitykseen tehtiin muutoksia ja korjauksia mm. ikääntymisrajaus poistettiin ja esityksen kirjoitustapaa täsmennettiin. Lakiesitys hyväksyttiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisena (StVM 52/2022 vp9. Lainsäädäntömuutosten vaikutuksia tulee seurata tarkasti ja järjestöjen tulee aktiivisesti puuttua mahdollisiin epäkohtiin. Uusi laki astuu voimaan tämän vuoden lokakuussa. Voit lukea lisää asiasta täältä.

Kuulo- ja viittomakielialan järjestöt ovat yhdessä tehneet lasten vaaliteesit

Kuvassa ensimmäinen lasten vaaliteesi. Tekstissä lukee "Kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen lasten vaaliteesit. Tavoite 1: Kuulovammaisten lasten ja nuorten osallisuus päätöksenteossa on varmistettava". Alla kuva lapsista viittaamassa, sekä järjestöjen logot
 • YK:n vammaisyleissopimuksen 7 artiklan 3 kappaleen mukaisesti vammaisilla lapsilla on oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa heihin vaikuttavissa asioissa. Lapsia ja nuoria on kuultava heitä koskevassa päätöksenteossa.
 • Kuulovammaisia lapsia ja nuoria edustavat järjestöt tulee ottaa mukaan päätöksentekoon hallituskaudella 2023-2027 YK:n vammaissopimuksen velvoitteiden mukaisesti.    
 • Kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen toimintaedellytykset ja resurssit tulee turvata.  
 • Lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa on kehitettävä sekä selvitettävä lapsibudjetoinnin mahdollisuus hyvinvointialueilla.  
Kuvassa toinen vaaliteesi. Tekstissä lukee "Kuulo-ja viittomakielialan järjestöjen lasten vaaliteesit. Tavoite 2: Lasten ja nuorten sote-palvelujen yhdenvertaisuuden toteutumista tulee valvoa". Tekstin alla kuva vuorelle kapuavista ihmisistä, jotka auttavat toisiaan. Alla järjestöjen logot.
 • Sote-uudistuksessa tulee panostaa rakennemuutoksen jälkeen sote-palvelujen sisällöllisiin uudistuksiin. Hyvinvointialueilla tulee varmistaa riittävät resurssit kuulovammaisten lasten ja nuorten kuulon kuntoutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen lasta ja nuorta lähellä.    
 • Kuulovammaisten lasten vanhemmille annettavaan ensitietoon tulee panostaa tekeillä olevan Käypä hoito-suosituksen mukaisesti.   
 • Kuulovammaisten lasten ja nuorten kuulonkuntoutuksen palveluissa tulee ottaa huomioon valtakunnalliset ohjeistukset kuntoutukseen ohjautumisesta sekä apuvälineiden luovutusperusteista.   
 • Jokaisella hyvinvointialueella tulee olla kuulovammaisten lasten ja nuorten kuntoutusohjaaja. 
 • Kuulovammaisten lasten puheterapiaan suunnattuja resursseja on lisättävä.   
 • Uuden vammaispalvelulain sisällöllisten uudistusten toimeenpanoon tulee panostaa.  
Kuvassa kolmas vaaliteesi. Tekstissä lukee "kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen lasten vaaliteesit. Tavoite 3: Kuulovammaisten lasten ja nuorten palveluketjujen on oltava integroituja". Alla kuva ihmisistä, joilla on käsissään palapelin paloja. Alla järjestöjen logoja
 • Hallituskaudella 2023-2027 tulee panostaa palveluohjauksen kehittämiseen.  
 • Hyvinvointialueiden sote-palvelujen tulee toimia saumattomasti Kelan, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen palvelujen kanssa.    
 • Hyvinvointialueiden tulee tehdä yhteistyötä lasten ja nuorten kuulonkuntoutuksessa kuntoutuksen laadun takaamiseksi.   
 • Viittomakielen ja kommunikaatiomenetelmien opetuksen laadun ja yhdenvertaisuuden takaamiseksi on perustettava valtakunnallinen osaamiskeskus, jolla on osaamista kuulovammaisten lasten ja nuorten kieleen ja kommunikaatioon liittyvistä yksilöllisistä tarpeista. Osaamiskeskuksen on tehtävä yhteistyötä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.  
 • Järjestöjen tarjoama vertaistuki ja toiminta tukee kuulovammaisen lapsen ja nuoren kehitystä. Vertaistuki ja -toiminta on integroitava palveluketjuihin mukaan.    
Kuvassa neljäs vaaliteesi. Tekstissä lukee "kuulo- ja viittomakielialan järjestöjen lasten vaaliteesit. Tavoite 4: Kuulonkuntoutuksen ja kuulovammaisten sote-palvelujen tulee tukea kuulovammaisen lapsen ja nuoren kaksikielisyyttä". Alla kuva lapsesta ja vanhemmasta tapaamassa lääkäriä. Alla järjestöjen logot.
 • Kuulovammaisen lapsen vanhemmille tulee tarjota puolueetonta ja yhdenvertaista tietoa ja palveluja, jotka tukevat kuulon kuntoutusta ja kielen kehitystä. Perheille on kerrottava kaksikielisyyden mahdollisuuksista. Kaksikielisyyden kehitys tarvitsee riittävää puhutun ja viitotun kielen tukea ja syötöstä.    

  Kuulo- ja viittomakielialan lasten vaaliteesit ja taustaa.

Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Ennakkoäänestys kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 22.-28.3.2023. Muista äänestää!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *