CIsumusa-hankkeen päätösseminaari


Kuvassa on CIsumusan sähköisen oppaan kansilehti, jossa lukee oppaan nimi "Musiikkitoimintaa kuulon ja puhutun kielen tueksi". Lisäksi siinä on CIsumusan ja sen yhteistyökumppaneiden logot.
Kuvassa Leena Hasselman seisoo auditoriossa puhujan paikalla edessä.
Hankkeen synnystä muutaman sanan kertoi LapCI ry:n entinen toiminnanjohtaja Leena Hasselman

CIsumusa-hankkeen päätösseminaarissa keskiviikkona 7.9.2022 Lapinlahden lähteen auditoriossa esittelimme kaikkea sitä mitä olemme hankkeen myötä oppineet, millaisia alustavia tuloksia tutkimuksista saimme ja ennen kaikkea hankkeesta syntyneen oppaan ”Musiikkitoimintaa kuulon ja puhutun kielen tueksi”. Sähköinen opas julkaistaan syyskuun 2022 aikana LapCI ry:n nettisivuilla. Oppaan painetun version voi tilata sähköpostilla osoitteesta info@lapci.fi, hinta on 10 euroa joka kattaa myös postikulut.

Opas sähköisenä versiona sekä kirjana

Kuvassa LapCI ry:n CIsumusa-hankkeen painettu versio oppaasta "Musiikkitoimintaa kuulon ja puhutun kielen tueksi".

Päätösseminaarin alussa CIsumusan projektikoordinaattori Katariina Varjonen esitteli kuulovammaisten lasten perheille, kuulovammaisten lasten kasvattajille ja kuuloalan ammattilaisille suunnatun oppaan ”Musiikkitoimintaa kuulon ja puhutun kielen tueksi”. Oppaasta on tehty kaksi versiota. Painettu versio sisältää oppaan kaksi ensimmäistä lukua: luvuissa on enemmän sisältöä yleisesti kuulovammasta, kuulon apuvälineistä ja siitä, miten kuulon kuntoutusta voi tukea arjessa ja musiikkitoiminnassa. Painetun version lopussa tutkija Ritva Torppa kertoo tutkimuksista tulleista alustavista tuloksista. Kolmas luku, joka löytyy pelkästään sähköisestä oppaasta, on suunnattu kuuloalan ammattilaisille. Kolmannen luvun sisällössä kerrotaan puhemuskareiden kehittymisestä kolmen vuoden aikana ja millainen toimintamalli toiminnan pohjalta kehitettiin.

Oppaan molemmista versioista löytyy tietoa tutkimuksista sekä suoria linkkejä mm. kuuloalan järjestöjen nettisivuille. Sähköisessä versiossa linkistä klikkaamalla siirtyy uuteen ikkunaan, josta nämä nettisivut löytyvät. Painetussa versiossa linkit ovat vaihdettu QR-koodeiksi, joita QR-lukijan avulla pääsee selaamaan.

Kuvassa näkymä LapCI ry:n CIsumusa-hankkeen sähköisen oppaan sivusta 14, jossa on esitelty erilaisia kuulonapuvälineitä ja kolme linkkiä, jotka vievät Kuuloliiton, LapCI ry:n ja Phonakin nettisivuille.
Näkymä sähköisen oppaan linkeistä

Oppaasta löytyy myös linkkejä LapCI ry:n Youtube-kanavalle, johon olemme koonneet omat soittolistat videoille ”CIsumusan oppaan tueksi” ja ”Tubepuhemuskari”. Oppaan tueksi on koottu videoita puhemuskareiden toimintakerroista sekä lähitoiminnassa että etänä. Tubepuhemuskari taas sisältää yhdeksän videota, joista jokaisessa on yksi laulu. Yhdessä näistä kaikista videoista koostuu kokonainen puhemuskaritoimintakerta. Päätösseminaarin tallenne julkaistaan kokonaisuudessaan Youtube-kanavallamme syyskuun 2022 aikana.

Kuvassa näkymä LapCI ry:n CIsumusa-hankkeen sähköisen oppaan sivusta 40. Sivulla on linkki LapCI ry:n Youtube-kanavalle ja teksti äänenkorkeuden vaihteluiden kehittymisestä.
Sähköinen opas sisältää myös linkin LapCI ry:n Youtube-kanavalle

Puhemuskarin ohjaajana hankkeessa

Puhemuskareita oli mukana toteuttamassa ja ohjaamassa nippu puheterapeutteja, musiikkipedagogeja ja molempien alojen opiskelijoita. Yhteistyö sujui mahtavasti, ja erinomaisten ohjaajien ja opiskelijoiden ansiosta pystyimme toteuttamaan laadukasta toimintaa. Ohjaajien tekemien raporttien ja vanhempien antamien palautteiden pohjalta pystyimme kehittämään puhemuskareita koko hankkeen ajan.

Kuvassa seisovat vierekkäin Mikaela Molander ja Ulla Sergejeff. Ullalla on päällään punainen paita ja kädet tuotu eteen supuksi kuvastamaan arkkua. Mikaelalla on päällään vihreä mekko ja kädessään hän pitelee pientä arkkua.

Päätösseminaarissa puhemuskareiden ohjauksesta olivat kertomassa kolmen Tampereen (syksy 2021-kevät 2022) ryhmien vetäjät Ulla Sergejeff ja Mikaela Molander. Seminaarin osallistujat pääsivät heidän ohjaaminaan avaamaan aarrearkun laulun säestyksellä, niin kuin heidän ohjaamiensa puhemuskareiden alkajaisiksikin aina tehtiin. Ulla ja Mikaela kertoivat kokemuksiaan ohjaamisesta, millaiset leikit innostivat lapsia ja miten etäpuhemuskarissa pidettiin parhaiten lasten mielenkiinto yllä.

Opiskelijana hankkeessa

Opiskelijan roolista hankkeessa kertoi LapCI ry:n toimintaan vakiokasvoksi jäänyt Juha-Matti ”Juhis” Grönlund. Juhis oli opiskelijana mukana hankkeen alkutaipaleella Helsingin ryhmissä. Sittemmin Juhis on myös esiintynyt LapCI ry:n tapahtumissa ja vetänyt Kuulomuskareita Musiikkikoulu Resonaarissa, Helsingissä.

Kuvassa Juha-Matti Grönlund, kaksi lasta ja isovanhempi leikkivät yhdessä laululeikkiä.

Juhiksen mukaan moniammatillinen yhteistyö logopedian ja musiikin opiskelijoiden välillä oli mielenkiintoista ja lisäsi paljon ymmärrystä kuulosta, kuulovammoista ja siitä, miten huomioida kuulovammainen lapsi musiikkitoiminnassa. Ryhmäkoot oli oltava pienempiä, jotta toiminta pysyy rauhallisempana. Tilan valikoinnissa on myös huomioitava mahdollinen taustahäly sekä se, että tila on riittävän suuri toiminnallisuudelle, mutta ei liian kaikuisa. Saimme seminaariin myös pienet Kuulomuskarin osallistujat näyttämään meille millaisia lauluja he laulavat Kuulomuskarissa. Juhis ohjasi meille paikan päällä hauskan laulun hurjasta hai-kalasta!

MULAPAPU-tutkimus

CIsumusa-hankkeen ohella kulki mukana Helsingin yliopiston MULAPAPU-tutkimus, jossa tutkittiin puhemuskareiden vaikutusta niihin osallistuvien kuulovammaisten lasten kuuloon ja puhekielen kehitykseen.

Kuvassa Ritva Torppa seisoo auditorion edessä puhujan paikalla.

Tutkija Ritva Torppa kertoi seminaarissa tutkimuksen alustavista tuloksista. Syntyneitä aineistoja analysoidaan jatkuvasti lisää, ja tutkimukset näyttäisivät vahvistavan ajatusta, että musiikkitoiminnasta on valtavasti hyötyä kuulovammaisille lapsille.

Puhemuskareista erityisesti hyötyivät ne lapset, joiden kotona ei ennen puhemuskareita laulettu säännöllisesti.

Hankkeen jälkeen

CIsumusa-hanke on nyt päättynyt, mutta toivomme rahoituksen jatkuvan keväällä 2023. Hankkeessa on nyt kehitetty sisältöä paljon eteenpäin, olemme luoneet kattavat materiaalit koulutuksia varten ja etätoimintamalli on rakennettu toimivaksi. Mikäli rahoitus tulevaisuudessa jatkuu, olisi silloin tarkoitus kehittää hybriditoimintaa, johon osa lapsista voisi osallistua paikan päällä ja osa taas etänä. Haluaisimme parantaa etänä tapahtuvaa vertaistukitoimintaa ja perheiden keskustelun lisäämistä toimintakertojen välissä. Tablettisovellusta, toiminnan tarinallisuutta ja musiikkimateriaaleja halutaan kehittää ja tuoda niitä monikäyttöisemmäksi.

Haluamme lopuksi kiittää yhteistyökumppaneitamme Lindforsin säätiötä, Musiikkikeskus Resonaaria, Helsingin yliopistoa ja Metropoliaa hankkeen onnistumisesta ja menestyksekkäästä loppuun viennistä. Erityiskiitos hankkeessa mukana olleille ihanille perheille, teidän vuoksi ja ansiostanne koko hanke oli mahdollista järjestää!

Koko LapCI ry:n väki toivottaa kaikille oikein mukavaa ja musiikin täyteistä syksyä!

Terveisin,
Katariina Varjonen
CIsumusan projektikoordinaattori

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *