Uuden prosessorin kuulohyödyt ovat huomattavat


Suurimmalla osalla LapCI ry:n jäsenistä on Cochlearin sisäkorvaistutteet ja leikkausvuodesta riippuen he ovat saaneet Nucleus 5 (lähinnä v. 2009-2012 leikatut), Nucleus 6 (lähinnä v. 2013-2017 leikatut) tai Nucleus 7-prosessorin (v. 2017 syksystä lähtien leikatut) ensimmäiseksi prosessorikseen. Pitkä prosessorin uusimissykli koskee myös muiden laitevalmistajien prosessoreita. Prosessori on sisäkorvaistutteen ulkoinen osa, joka on vaihdettavissa. Suurella osalla nyt kouluiässä olevista lapsista on käytössään Nucleus 5-prosessori(t). Olemme LapCI ry:ssä kuulleet paljon positiivisia kokemuksia perheiltä, joissa prosessori(t) on päivitetty N7-malliin. Kysyimmekin Suomen Cochlearilta, mitä etua uudesta Nucleus 7-prosessorista on käyttäjilleen, kun asiaa mietitään kuulohyödyn näkökulmasta. Nämä edut eivät ole ainoastaan laitevalmistajan mainoslauseita, vaan tekstin viitteenä on tieteellisiä tutkimustuloksia käyttökokemuksista. 

Yleistä Nucleus 7 -prosessorista 

Nucleus 7-prosessori (N7) antaa mahdollisuuden merkittävästi parempaan kuulemiseen, verrattuna aikaisempiin Nucleus 5 (N5) ja Nucleus 6 (N6) -prosessorimalleihin. Etenkin N5:n verrattuna N7 sisältää monia ominaisuuksia, jotka auttavat käyttäjää kuulemaan paremmin haastavissa kuunteluolosuhteissa. Kliininen tutkimus (vertaisarvioitu ja alan tieteellisissä lehdissä julkaistu) on osoittanut, että käyttäjät todella hyötyvät näistä ominaisuuksista. 

Nucleus 6 ja 7 laitteet
Cochlear Nucleus 7 (N7) ja Nucleus 6 (N6)

Tärkeimmät kuulohyödyt Nucleus 7:ssa ja niiden hyödyt Nucleus 5:n verrattuna:  

1. Nucleus 7-prosessorissa on automaattinen ympäristöön mukautuva äänenkäsittelyjärjestelmä (SCAN), jota ei ole Nucleus 5-prosessorissa. Se varmistaa ilman käyttäjän itse tekemiä kuunteluohjelman vaihtoja, että kaikissa kuuntelutilanteissa on niihin parhaiten sopiva äänenkäsittelytekniikka. Parhaimmillaan esimerkiksi hälypuhekynnys paranee 4,8 dB, joka vastaa yli 48 % parempaa sanojen erotusta hälyisessä ympäristössä (Mauger et al 2014). Lapsille on tästä ohjelmasta merkittävää hyötyä, koska omaa osaamista tai huomiota laitteen säätöön ei tarvita.  

2. N6 ja N7: Mahdollisuus käyttää Cochlearin langattomia lisälaitteita (etämikrofoni, puhelinlisälaite, audiolisälaite). Nämä auttavat pärjäämään haastavammissa kommunikaatiotilanteissa, kuten koti-, työ-, ja kouluympäristöt, autot ja muut ajoneuvot, kaupungin häly, sosiaaliset tilanteet, julkiset tilat (ruokalat, kahvilat, ravintolat jne.). Langattomat lisälaitteet eivät toimi N5-prosessorin kanssa. 
Monelle näiden laitteiden käyttäminen voi olla jopa työelämässä tai opiskelussa pärjäämisen edellytys. Tutkimukset osoittavat, että oikein käytettynä hankalimmissa tilanteissa langattoman lisälaitteen tuoma käytännön hyöty voi olla se, että ilman lisälaitetta käyttäjä ei käytännössä saa mitään selvää puheesta, mutta lisälaitteen kanssa puheesta selvän saaminen mahdollistuu (kts. esim. Vroegop et al 2017 ja Wolfe et al 2015).  

3. N7: Mahdollisuus suoratoistaa ääntä langattomasti älylaitteesta erilaisissa tilanteissa (mm. puhelimessa puhuminen ja musiikin tai äänikirjojen kuuntelu). Tämä antaa käyttäjälle vastaavia hyötyjä kuin edellä mainitut langattomat lisälaitteet, mutta ilman välikappaleita. Tämä on tärkeä ominaisuus varsinkin kouluikäiselle, koska oppimateriaaleissa ja kouluissa hyödynnetään koko ajan ja enenevissä määrin puhuttuja tekstejä, jotka lapsi kuulee suoratoistolla häiriöttömästi. 

4. N7: ForwardFocus-tekniikka, joka on käyttäjän älypuhelinsovelluksella itse hallittavissa oleva äänenkäsittelyominaisuus, joka suuntaa mikrofonit voimakkaasti eteenpäin, joka auttaa merkittävästi puheen erotusta hälyssä.  
Hey ja kollegat (2019) mittasivat ForwardFocuksen tuovan parhaimmillaan 5,8 dB parannuksen hälypuhekynnykseen, verrattuna SCAN-ohjelmaan. Käytännön tilanteessa tällainen parannus hälypuhekynnykseen on merkittävä: efekti on sama kuin istutekäyttäjää ympäröivä häly vaimenisi lähes kuusi desibeliä, joka vastaisi esim. sitä, että kahdeksan häiritsevän puhujan sijasta hälyä tuottaa vain kaksi häiritsevää puhujaa. 

Tuoreessa tutkimuksessaan Warren (2019) kollegoineen mittasi, miten hälypuhetulokset sekä käyttäjien kokemat subjektiiviset hyödyt paranivat, kun N5/N6-käyttäjille päivitettiin N7. Tutkimukseen osallistui 37 kokenutta istutekäyttäjää, ja päätuloksina havaittiin seuraavaa:  
– Puheenerotus hälyssä parani merkittävästi (N5->N7)  
– N7:n mahdollistamalla puheluäänien suoratoistolla puheenerotus puhelimessa parani myös merkittävästi, verrattuna puhelimella puhumiseen ilman äänen suoratoistoa.  
– Tutkimuksen koehenkilöt kokivat puheprosessoripäivityksen tuoneen subjektiivista hyötyä monissa arkielämän tilanteissa, mm. musiikin kuuntelu, puhelintilanteet, keskustelutilanteet ja yleinen kuulemisen vaivattomuus. 

Käytännön merkitys lapsille 

Näillä pieniltä kuulostavilla ominaisuuksilla on valtava merkitys implanttilasten arkielämään. Esimerkiksi 1) uudella prosessorilla saavutetaan parempi puheenerotus melussa kuin vanhalla, 2) kevyet ja pienet langattomat lisälaitteet prosessoreihin on helppo ladata ja pitää mukana, ja niiden käyttö voi olla jopa edellytys käyttäjän pärjäämiselle erilaisissa kommunikaatiotilanteissa. 3) puhelut isovanhemmille ja kavereille voi hoitaa luotettavammin, kun äänet saa suoraan prosessoriin nykyisten kaiutinpuheluiden sijaan ja 4) uudella prosessorimallilla saadaan parempaa kuulemista kaikissa tilanteissa automaattisen SCAN-äänenkäsittelyjärjestelmän ansiosta, sekä lisätehoa kaikkein haastavampiin melutilanteisiin ForwardFocus-toiminnolla. 

Viitteet: 

Chris D. Warren, Esti Nel & Paul J. Boyd (2019) Controlled comparative clinical trial of hearing benefit outcomes for users of the Cochlear™ Nucleus® 7 Sound Processor with mobile connectivity, Cochlear Implants International, 20:3, 116-126,  

Mauger, S., Warren, C., Knight, M., Goorevich, M., Nel, E. 2014. Clinical evaluation of the Nucleus® 6 cochlear implant system: performance improvements with Smart Sound iQ. International Journal of Audiology, 53(8): 564–576. 

Wolfe, J., Morais, M. & Schafer, E. 2015. Improving hearing performance for cochlear implant recipients with use of a digital, wireless, remote-microphone, audio-streaming accessory. J Am Acad Audiol, 26, 532–539. 

Jantien L. Vroegop, J. Gertjan Dingemanse, Nienke C. Homans & André Goedegebure (2017): Evaluation of a wireless remote microphone in bimodal cochlear implant recipients, International Journal of Audiology 

Hey M, Hocke T, Böhnke B, Mauger SJ. 2019. ForwardFocus with cochlear implant recipients in spatially separated and fluctuating competing signals – introduction of a reference metric. Int J Audiol. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *