Lasten tärkemmistä sosiaaliturvaetuuksista v. 2016


Lasten tärkeimmistä sosiaaliturvaetuuksista v. 2016

Tässä artikkelissa olevat luvut perustuvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sosiaalityöntekijöiden koostamaan ohjeeseen lasten sosiaaliturvaetuuksien hakemisesta (päiväys 23.2.2016). Lukuja ja sisältöä ei ole tarkistettu muualta, joten tarkista oman lapsesi ja perheesi tilanne sairaalan tai kunnan vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän kanssa tai suoraan Kansaneläkelaitoksesta (myöhemmin Kela). Huomaathan myös, että kaikki potilaat eivät ole oikeutettuja automaattisesti kaikkiin etuuksiin.

Matkakustannukset

Sairausvakuutus korvaa sairaanhoitoon ja kuntoutukseen liittyviä tarpeellisia matkoja, omavastuu on 25 euroa / suunta. Oman auton käytöstä kuluksi hyväksytään 0,20 e / km, jolloin yhteen suuntaan matkan on oltava yli 125 km, jotta omalla autolla tehdystä matkasta saisi omavastuun ylittäviä korvauksia.

Taksimatka kannattaa tilata oman alueen tilausnumerosta, jotka löydät Kelan sivuilta. Jos taksia ei tilata oman alueen tilausnumerosta, matkasta maksetaan korotettu 50 euron omavastuu. Erityiskulkuneuvon (taksi, oma auto, kun matka yli 100 km tai ambulanssi) käytön tarpeellisuudesta tarvitset aina hoitavan tahon kirjoittaman todistuksen (sv 67).

Matkakulujen omavastuu on 300 euroa / vuosi. Omavastuun ylittyessä tarpeelliset matkakulut korvataan kokonaan.

Sairausvakuutus korvaa lapsen hoitoon liittyvät vanhempien matkat ja yöpymiset (enintään 20,18 e/vrk/hlö), jos matka/yöpyminen on ollut tarpeellinen lapsen hoitoon osallistumisen vuoksi.

Kaikkia haettavia matkakorvauksia tarvitset hoitavan tahon kirjoittaman todistuksen (sv 67).

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Kela voi myöntää vammaistukea lapselle, joka tarvitsee ikäistään enemmän hoitoa ja huolenpitoa vähintään 6 kuukauden ajan. Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään lapsen tarvitseman erityishoidon mukaan: perusvammaistuki on 92,94 e/kk, korotettu vammaistuki 216,87 e/kk ja ylin vammaistuki 420,51 e/kk.

Vanhempien ja lapsen tulot tai varallisuus eivät vaikuta vammaistuen saamiseen, mutta jos lapsi saa korvausta samasta vammasta hoitotukea tai haittalisää toisesta vakuutusjärjestelmästä tai ulkomailta, vähennetään nämä ja vain erotus maksetaan.

Hakemus (EV 258) toimitetaan Kelaan ja liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus C, joka on enintään 6 kk vanha hakemushetkellä. Lääkärintodistus on yleensä maksullinen ja lääkärintodistuksen kuluja Kela ei enää nykyisin korvaa edes jatkohakemuksissa. Jatkohakemukseen käytetään samaa lomaketta (EV 258) kuin alkuperäiseen.

Sairaalan asiakasmaksut

Jokainen alle 18-vuotias lapsi on oikeutettu kalenterivuosittain saamaan 7 vuorokauden omavastuun jälkeen sairaalahoidon osastolla ilmaiseksi. Tämä sääntö ei koske poliklinikkamaksuja, joihin kuulontutkimus- ja säätökäynnit lasketaan. Poliklinikkamaksuja koskee sen sijaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto, joka on 691 e/kalenterivuosi.

Vammaispalvelut

Kunta on velvollinen antamaan vammaiselle henkilölle vammaisuuden perusteella erilaisia palveluita ja tukitoimia. Näihin kuuluu vaikeasti kuulovammaisilla esim. palohälyttimeen tai ovikellon soittoon myös yöllä herättävä hälytyskeskus, jossa on ovikellolähettimen ja palovarottimien lisäksi yleensä patjan alle laitettava täristin ja vilkkuvalo(t).

Myös TV:n kuunteluun tarvittavat kiinteät induktiosilmukat anotaan kunnan sosiaalitoimesta vammaispalvelusta. Näiden tarpeellisuudesta oman lapsesi kohdalla voit keskustella kuntoutusohjaajan kanssa, häneltä voi pyytää myös lausuntoa hakemuksen liitteeksi. Hälytinkeskuksia ja induktiosilmukoita on myönnetty yleensä vasta kouluikäisille lapsille.

Kuntoutus

Kela järjestää sopeutumisvalmennus- ja perhekursseja, joissa lapsi ja hänen perheenjäsenet tai muut läheiset voivat saada tukea sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämäntilanteeseen. Näitä on tarjolla myös kuulovammaisille lapsille.

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta lapselle, jolla on sairauteen tai vammaan liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite, joka aiheuttaa huomattavia vaikeuksia osallistumisessa ja suoriutumisessa kotona, päiväkodissa tai koulussa. Lääkinnällinen kuntoutus voi kuntoutuskurssien ja moniammatillisen yksilökuntoutuksen lisäksi olla terapiaa (esimerkiksi puhe-, toiminta- tai musiikkiterapiaa).

Nuorille Kela tarjoaa ammatillisia kuntoutuspalveluja nuoren työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi. Palveluja ovat esimerkiksi työkokeilu, koulutuskokeilu, työhönvalmennus ja ammatilliset kuntoutuskurssit.

Kaikenlaiseen kuntoutukseen hakeutumiseksi tarvitset Kelan hakemusten lisäksi hoitavan tahon lähetteen, joten jos koet, että lapsesi/perheesi tarvitsee tällaista tukea, ota asia puheeksi kuulontutkimus- ja säätökäynnin yhteydessä tai laita viestiä hoitavaan yksikköön. Lisätietoa Kelan kuntoutuksista voit etsiä Kelan sivuilta.

Lopuksi

Satakieliohjelma kerää parhaillaan kokemuksia Kelan kanssa asioinnista ja järjestää tänä keväänä keskustelufoorumin 24.5. Helsingissä. Käy Satakielen sivuilla kirjoittamassa omista haasteistasi Kelan kanssa.

Tsemppiä tukiviidakon kanssa taisteleville. Toivottavasti tästä tekstistä oli osviittaa ja apua. Neuvoa kannattaa kysyä sairaalan tai kunnan sosiaalityöntekijöiltä, kuntoutusohjaajilta, kuulontutkijoilta tai vaikkapa olla yhteydessä LapCI ry:n toimistolle! Kysyvä ei tieltä eksy!

Ulla Konkarikoski, toiminnanjohtaja
ulla.konkarikoski (2) lapci.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *