Opinnäytetyö sisäkorvaistutelasten valokuvauskerhosta


Lasten CIsu-paja hetki : Sisäkorvaistutelapsille suunnatun toiminnallisen vertaistukikerhon tarkastelua

Tiivistelmä (lue alkuperäinen julkaisu)

Opinnäytetyöni käsittelee toiminnallisen vertaistukiryhmän tarkastelua LapCI ry:ssä. Yhdistyksen toiminta on suunnattu sellaisille lapsille ja nuorille, joille on tehty sisäkorvaistuteleikkaus. Tarkastelu tapahtui keväällä 2014, jolloin LapCI ry järjesti valokuvauskerhon, jonka pyrkimyksenä oli tarjota lapsille vertaistuellisia kokemuksia ja herättää heissä voimaantumista jaettujen kokemusten kautta. Työ pyrkii vastaamaan vertaistuen kannalta merkityksellisiin kysymyksiin ja tilanteisiin, jotka olivat sidonnaisia kerhossa tapahtuneeseen toimintaan.

Vertaistukiryhmäntoiminta toteutettiin 10-15-vuotiaille lapsille opinnäytetyön tilaajan LapCI ry:n kautta. Ryhmä toimi yhdistyksen CIsu-paja-toiminnan palveluna. Itse vertaistukitoiminnasta käytettiin nimeä valokuvauskerho. Käytettyjen menetelmien tavoitteena oli tukea lapsen itsetuntemuksen vahvistamista ja identiteetin kasvua. Kerhossa ei erikseen tuotu esille sisäkorvaistutetta, vaan toiminta perustui yhteiselle tekemiselle. Koska suurin osa lapsista tiesi toisensa entuudestaan, kerho vahvisti myös heidän välisiään kaverisuhteita. Ajatuksena oli, että vertaistensa kanssa lapset jakaisivat mieluusti ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

Leinonen, Eeva-Liisa
Humanistinen ammattikorkeakoulu
2015

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *