Mukaan LapCI ry:n hallitukseen!


LapCI ry:n toiminnan tärkeimpiä tukipilareita ovat hallituksen jäsenet, jotka antavat tietoa ja tukea niin yhdistyksen työntekjiöille kuin jäsenille. Tässä blogitekstissä pureudutaan hallituksen tekemään vapaaehtoistyöhön: mitä se on käytännössä ja minkälaista vaikuttamistyötä hallituksen jäsenet tekevät kulissien takana. Samalla kerrotaan, miten hallitukseen on mahdollista tulla mukaan!

Mikä on hallitus ja mitä hallituksen jäsenet tekevät?

Yhdistyksen asioiden hoitamisesta vastaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, 3-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-7 varajäsentä. Vuosikokous pyritään aina pitämään pääkaupunkiseudulla, onhan Helsinki yhdistyksen kotipaikka ja pääkaupunkiseudulla asuu iso osa yhdistyksen jäsenistä. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee kokoukseen paikalle. Hallituksen toimintakausi on kaksi vuotta, kuitenkin niin, että vuoden välein puolet hallituksen jäsenistä ovat erovuoroisia. Erovuoroiset hallituksen jäsenet, voivat asettua uudelleen ehdolle. LapCI ry:n hallituslaiset ovat olleet sitoutuneita toimintaan. Moni heistä on toiminut hallituksessa jo useamman vuoden.

Hallitus kokoontuu vuoden aikana muutamaan kertaan käymään läpi yhdistyksen menneitä ja tulevia tapahtumia, ajankohtaisia aiheita ja valmistelee kannanottoja. Hallituksen kokouksia järjestetään noin viisi-kuusi vuodessa ja ne järjestetään usein tapahtumien yhteydessä, hybridina tai etäkokouksena. LapCI ry:ssä uudistetaan parhaillaan yhdistyksen strategiaa, joten strategiatyöpajoja järjestetään tänä vuonna hallituksen kokousten lisäksi.
Yhdistyksen toimintaan pääset toki vaikuttamaan myös ihan jäsenenä osallistumalla vuosikokoukseen ja tapahtumiin ja antamalla palautetta ja kehitysehdotuksia toiminnasta.

Arjen kokemuksia ja vertaistukea

Kaikki hallituksen jäsenet ovat sisäkorvaistutetta käyttävien lasten vanhempia ja he ovat saaneet sitä kautta hyvinkin vankan tietotaidon sisäkorvaistutteisiin liittyvissä asioissa, vauva-ajasta lähes lapsen aikuistumiseen saakka. Hallituksen jäsenet tekevät vaikuttamis- ja vertaistukityötä täysin vapaaehtoisesti, joka kertoo heidän halustaan auttaa sisäkorvaistutetta käyttäviä lapsia ja nuoria heidän kasvussa ja kehityksessä, tukien samalla heidän vanhempiaan.

”Hallituksessa pääsee näkemään aitiopaikalta toiminnan tulokset ja kentän tilanteen. Pääsee vaikuttamaan järjestön ohjelman sisältöön. Parhaillaan tehdään strategiaa ja tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta osattaisiin ennakoida tulevaa paremmin. Hienointa tässä työssä ovat LapCI ry:n todella tärkeä ja nykyään myös yhteiskunnassa tunnustettu rooli SI-lasten kasvavan joukon etujen vaalijana sekä tietysti aivan mahtava porukka yhdistyksen henkilökunnassa ja luottamushenkilöissä. Tähän porukkaan kuuluminen on etuoikeus!”

Hallituksen jäsen Antti

Uuden jäsenen liityttyä LapCI ry:n toimintaan työntekijät kartoittavat perheen tilanteen ja tarjoavat mahdollisuutta yksilölliseen vertaistukeen, joka sisältää puhelun tai tapaamisen hallituksen jäsenen tai vapaaehtoisen vertaistukijan kanssa. Useat perheet ovatkin saaneet korvaamatonta tukea heti alkumetreistä alkaen, koska uuden tilanteen edessä vanhemmat voivat kokea olevansa asian kanssa hyvinkin yksin. Kokeneemmat vertaiset pystyvät jo heti alussa omalla tarinallaan ja kokemuksellaan auttamaan ja tukemaan uusia perheitä vieraalta tuntuvaan arkeen sopeutumisessa kuulovammaisen lapsen kanssa. He tarjoavat perheille käytännön vinkkejä niin itse sisäkorvaistutteista, niihin liittyvistä lisälaitteista ja apuvälineistä kuin arkikuntoutuksesta. Tärkein tukimuoto taitaa kuitenkin olla se, että heille kerrotaan vähän vanhemmasta sisäkorvaistutetta käyttävästä lapsesta, joka toimii kuulon varaisesti ja on puhekielinen ja elää hyvää, onnellista lapsen elämää. Se antaa sitä kuuluisaa valoa tunnelin päähän.

Hallituksen jäseniä tapaa usein LapCI ry:n monipuolisissa tapahtumissa ja virtuaalisilla vertaistreffeillä. Hallituksen jäsenten yhteystiedot ovat myös näkyvillä LapCI ry:n nettisivuilla, mikä mahdollistaa perheille yhteydenoton matalalla kynnyksellä oli asia mikä tahansa. Hallituksen jäsenet asuvat ympäri Suomea, joten heiltä löytyy myös tietoa eri sairaanhoitopiirien ja kuulokeskuksien käytännöistä.

Mukaan hallitukseen!

Tänä vuonna Vuosikokous järjestetään 22.4. lauantaina klo 14-17 Isossa Omenassa, Espoossa. Jokaisella LapCI ry:n jäsenellä on mahdollisuus osallistua Vuosikokoukseen, jossa käydään läpi yhdistyksen mennyttä vuotta ja suunnataan katse kohti tulevaa. Samalla jokaisella jäsenellä on mahdollisuus asettua ehdolle mukaan LapCI ry:n hallitukseen, tule rohkeasti mukaan!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *