CIsumusa-hankkeesta esittäytyy Markku!


Musiikkipedagogin näkökulmasta on valtavan hienoa, että tutkimus tuo mukanaan yhä enemmän tietoa ja todisteita musiikin ja musiikin harrastamisen positiivisista vaikutuksista ja merkityksistä. Vakuuttava todiste tästä on WHO:n raportti What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review, mihin on koottu yli 900 tutkimusartikkelin tulokset taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista. Raportin viesti on, että taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Vahvaa todistetta taiteen ja musiikin voimasta.

”Meidän tulee siis pitää huolta tasa-arvoisista osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksista riippumatta ihmisen taustoista tai lähtökohdista.”

Musiikin ja musiikkitoiminnan aikaansaamat positiiviset vaikutukset pääsevät kuitenkin toteutumaan vain, mikäli pidämme huolen siitä, että musiikki ja musiikin oppiminen on kaikkien saavutettavissa. Meidän tulee siis pitää huolta tasa-arvoisista osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksista riippumatta ihmisen taustoista tai lähtökohdista. Taiteen ja musiikkiharrastuksen saavutettavuuden esteenä ei saa olla esimerkiksi vamma, oppimisen ongelma, liikuntarajoite, ikä, taloudelliset syyt, maantieteellinen tai muu vastaava syy opetuksen saavuttamiseksi, sosiaaliset tai kulttuurilliset syyt tai jokin muu vastaava opetukseen osallistumista rajoittava este. 

CIsumusa-hanke luo uutta puhemuskarimallia, mutta samalla se omalta osaltaan on luomassa koulutuksellista ja oppimisen demokratiaa. Hanke etsii keinoja musiikkitoiminnan toteuttamiseksi, kehittää pedagogiikkaa, testaa digitaalisia ja apuvälineisiin liittyviä sovelluksia ja samalla kiinnittyy koulutus- ja tutkimuskenttään. Hanke luo osallisuutta, mutta samalla rohkaisee pohtimaan ja toteuttamaan laajemminkin musiikin ja musiikkitoiminnan merkityksiä ja mahdollisuuksia sellaisten kohderyhmien parissa, jotka helposti muuten eivät pääsisi mukaan musiikin oppimiseen ja sen tuomaan iloon. Hienoa päästä seuraamaan tällaisen hankkeen vaiheita!

Markku Kaikkonen

Kirjoittaja on Musiikkikeskus Resonaarin johtaja ja toimii CIsumusa-hankkeen ohjausryhmän jäsenenä. Resonaari on musiikkikeskus jossa kaikki soittaa! Lue lisää www.resonaari.fi

Artikkelin kuva: Pekka Elomaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *