Arkikuntoutus


Arjessa tapahtuvan kuntoutuksen ei tarvitse olla tuskallista ja pikkutarkkaa, vaikka alussa uuden oppiminen voikin olla välillä haastavaa. Helpoilla ja hauskoilla ohjeilla kuntoutus muotoutuu osaksi arkisia askareita, ja ajan myötä niitä harjoittaa luonnostaan. Arkikuntoutus koostuu pienistä teoista, joilla on pitkällä tähtäimellä valtava merkitys. Kielen monipuolinen käyttäminen eri tavoilla ja eri tilanteissa on kaiken pohja. Tälle sivulle olemme koonneet linkkejä, artikkeleita ja vinkkejä arkikuntoutukseen.

Mitä arkikuntoutus käsittää?

Lapsen arkikuntoutus on mm.

  • Teknistä kuulonkuntoutusta (kojeiden, implanttien ja apuvälineiden oikeaoppisen käytön jatkuvaa harjoittelua)
  • Lukemista (niin itsenäistä lukemista kuin hänelle lukemista)
  • Musiikkia (laulua, soittamista)
  • Leikkimistä (leikkejä, joissa lapsi joutuu pinnistämään muistin ja kuulon suhteen)
  • Vuorovaikutustaitojen kehittämistä puheharjoitusten avulla
  • Vertaistukea
  • Sanavaraston kartuttamista keskustelun ja leikin kautta

Kaikissa askareissa tärkeää on toisto ja tarkoituksellisuus. Satakieliohjelman sivuilta löydät tästä lisää tietoa.

MED-ELin blogi

MED-ELin blogi on loistava tietopankki sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen ja nuoren arkikuntoutusta varten. Blogiin päivittyy säännöllisesti uusia vinkkejä siihen, miten kuntouttavia harjoituksia voi helposti liittää osaksi päivittäisiä keskusteluita, leikkihetkiä, askareita ja haastavia tilanteita. Blogissa on artikkeleita myös esimerkiksi työelämän eri tilanteisiin. Vinkit ovat oivaltavia ja niitä on havainnollistettu videoiden avulla. Olemme tehneet suomenkielisiä tiivistelimiä MED-ELin blogiartikkeleista. Löydät ne blogistamme.

Kuuloavain

Kuuloavaimen nettisivuilta löydät paljon tietoa mieltä askarruttaviin kysymyksiin kuulovammaisen arkeen liittyen. Sivuilta löytyy mm. kattava määrä linkkejä erilaisiin vertaistukipalveluihin ja -toimintoihin niin istutelapsille, heidän sisaruksilleen kuin heidän vanhemmilleen.