Kannanotto 13.11.2012


Viitaten 12.11.2012 MTV3-kanavan klo 22 esitetyissä uutisissa ja Radio Novalla 13.11.2012 uutisoituun ”Kuurojen määrä on vähentynyt rajusti sisäkorvaistutteen myötä”-uutiseen.

LapCI ry:ssä haluamme muistuttaa että sisäkorvaistute ei poista kuuroutta, vaan tarjoaa kuurolle mahdollisuuden päästä mukaan kuulevien maailmaan. Lapsemme ovat edelleen kuuroja vaikka heillä on istutteen myötä mahdollisuus olla myös puhekielisiä.

Uutisen mukaan ”valtaosa sisäkorvaistutteen saaneista lapsista pärjää lähikoulussa ilman erityisiä tukitoimia.” Vaikkakin yhä useampi lapsi pystyy opiskelemaan Iähikoulussaan, ilman riittäviä tukitoimia ei sisäkorvaistutteen tuomia hyötyjä saavuteta. Tukitoimet tulee yhä edelleen arvioida yksilöllisesti jotta voidaan taata lapsillemme mahdollisimman hyvät olosuhteen opiskeluun.

-Minna Mäkelä, LapCI ry:n varapuheenjohtaja