Vertaistuki ja kuulovammatieto


LapCI ry:n hallituksen vertaistukiperheet

Kuulovammaisten, sisäkorvaistutetta käyttävien lasten vanhempina haluamme tarjota tukea muille vastaavassa elämäntilanteessa oleville perheille. Ota rohkeasti yhteyttä, lisätietoa vertaistukiperheistä saat hallituksen jäseniltä!

Sisäkorvaistuteasioita Facebookissa

LapCI ry:llä on oma sivusto Facebookissa, siellä tiedotamme tapahtumista yms.

Lisäksi LapCI ry:llä on oma suljettu Facebook-ryhmä, johon pääsevät nuoret SI-käyttäjät ja SI-lasten vanhemmat sekä LapCI ry:n työntekijät.

Sisäkorvaistutteen käyttäjät tai sitä harkitsevat, lapset vanhempineen voivat keskustella sisäkorvaistutteeseen liittyvistä asioista kahdessa eri ryhmässä:

Suljetumpi ryhmä, johon liittymiseksi pitää olla joko istutteen käyttäjä, sitä harkitseva tai läheinen, on nimeltään Sisäkorvaistute – vertaistukiryhmä käyttäjille, harkitseville ja läheisille. Laita ylläpitäjälle esittelyviesti itsestäsi niin ylläpitäjä hyväksyy sinut ryhmään. Ylläpitäjinä toimii Jenni Nuutinen, Johanna Piilola ja Marja Ylikangas. Foorumi ei ole tarkoitettu maahantuojille, sairaaloiden henkilökunnalle eikä opiskelijoille, ellei heillä itsellään ole istutetta tai tarvetta siihen.

Toinen, avoimempi ryhmä on nimeltään Sisäkorvaistute -käyttäjien ryhmä, joka on tarkoitettu sisäkorvaistutekäyttäjille, heidän perheenjäsenille ja sitä harkitseville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Ylläpitäjänä toimii Esa Mäki-Latvala.

Kuuloavain.fi

Kuuloavain.fi -tietoportaali tarjoaa sinulle paljon tietoa kuulovammaisuudesta. Sivustolla on myös paljon artikkeleita sisäkorvaistutteista. Muista liittyä myös Kuuloavain.fi:n Facebook-ryhmään!

Satakieliohjelma

Satakieliohjelma edistää sisäkorvaistutetta käyttävien ja vaikeasti huonokuuloisten lasten puheen ja kommunikaation kehittämistä. Se on verkosto ja yhteistyöohjelma, jonka yhteistyökumppaneina ovat perheiden lisäksi yliopistolliset keskussairaalat, koulut, päiväkodit, yliopistot, vanhempainjärjestöt ja kuulovammaisjärjestöt.

Satakieliohjelman tukiperheet löydät Satakieliohjelman sivuilta kohdasta “Vertaistukihenkilöt“.

Voit halutessasi tutustua myös Satakieliohjelman laajaan tietopankkiin.