LapCI ry – selkokielellä BK


LapCI ry perustettiin vuonna 1999. LapCI ry tukee sisäkorvaistutteen (=SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään. Yhdistyksemme hallituksessa on SI:ta käyttävien lasten vanhempia ja aikuisia SI-käyttäjiä. LapCI ry:n mielestä vanhempien ja lasten itse kehittämässä toiminnassa on voimaa. LapCI ry:n toiminta tukee SI:ta käyttävän lapsen kasvua. Tällä sivulla voit lukea lisää LapCI ry:n toiminnasta selkokielellä.

Autetaan jäseniä osallistumaan
Helppo lähestyä, aito tunnelma
Hyvän puhuminen
Matala kynnys osallistua
Normaali ja samalla erityinen
Selkeä, tehokas, ammattimainen

Kuvan teksti:
HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ, VÄLITÖN TUNNELMA: Tapahtumissa huomioidaan jokainen osallistuja, hallitus ja työntekijät esittäytyvät ja näyttävät esimerkkiä, ja aito läsnäolo.
ERITYISYYS UNOHTAMATTA NORMAALIUTTA: Kokemusasiantuntijuuden ja esimerkin hyödyntäminen, painopisteenä normaalisuus erityispiirteillä.
SELKEÄ, TEHOKAS, AMMATTIMAINEN: Selkeät toimintamallit ja ohjeistukset, työntekijöiden kouluttaminen ja perehdytys, ja hallinnon käsikirja ohjaa toimintaa.
HYVÄN PUHUMINEN: Kannustava, arvostava ja avoin ilmapiiri, ratkaisukeskeinen puhetapa, ja moka on lahja ja siitä opitaan.
MATALA KYNNYS OSALLISTUA: Helppo tulla, lähellä, monipuolinen tarjonta ja julkinen liikenneyhteys.
JÄSENIEN OSALLISTUMISEN MAHDOLLISTAMINEN: Edullinen osallistumismaksu, lastenhoitomahdollisuus, ja käytetyn kielen huomioiminen ja kaikki perheenjäsenet huomiodaan.

LapCI ry:n tärkeimmät tavoitteet:

  • vahvistaa yhteydenpitoa eri puolilla Suomea asuvien SI-lasten perheiden välillä
  • jakaa tietoa sisäkorvaistutteesta sekä SI-lasten perheiden kokemuksia
  • lisätä keskustelua kuulovammaisten lasten, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opettajien välillä
  • tukea SI-lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia
  • parantaa SI:n saaneiden lasten ja nuorten asemaa yhteiskunnassa

Jäsenyys

Perheen ensimmäinen vuosi LapCI ry:n jäsenenä on ilmainen. Ensimmäisen vuoden jälkeen perhe maksaa jäsenyydestä 25 euroa per vuosi. Täytä jäsenhakemus. Voit myös liittyä kannatusjäseneksi, jos perheessäsi ei ole kuulovammaa ja/tai haluat pelkästään rahallisesti tukea LapCI ry:tä: liity kannatusjäseneksi.

Jäsenedut
Jäsenillä mahdollisuus lainata apuvälineitä
Tiedotteen kotiin postitettuna kahdesti vuodessa
Vertaistukea Facebook-ryhmässä
Mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen päätöksiin
Etusija jäsenille
Uutiskirje sähköpostiin
Mahdollisuus saada vapautus osallistumismaksuista

Mitä LapCI ry tekee?

LapCI ry järjestää CIsupajoja. CIsupaja-toiminta tarkoittaa SI-lapsille ja heidän perheilleen järjestettyjä tapahtumia. CIsupajoissa SI-lasten perheet pääsevät näkemään toisia perheitä. Lapset pääsevät harjoittelemaan CIsupajoissa taitoja, jotka saattavat tuottaa heille haasteita. Näitä taitoja ovat muun muassa

  • musiikki (laulaminen, soittaminen)
  • kielet (äidinkieli, vieraat kielet, keskustelu)
  • arkisissa asioissa selviytyminen (rohkeus, ryhmätyö ja itsenäisen työn opettelu)
  • aistien (kuuloaisti, tuntoaisti) ja itsensä kehittäminen

LapCI ry järjestää CIsupajoja eri ikäryhmille. CIsupajoja on erikseen lapsille, nuorille, vanhemmille sekä koko perheelle. CIsupaja voi olla esimerkiksi koko päivän tai viikonlopun kestävä tapahtuma.

Vapaaehtoiset voivat myös itse järjestää pieniä tapahtumia omilla kotipaikkakunnillaan. Näitä vapaaehtoisten tapahtumia kutsutaan CIsupajasiksi. Jos haluat järjestää CIsupajasen, ota meihin yhteyttä osoitteessa info@lapci.fi. Me autamme sinua järjestämään tapahtuman!

Järjestämme myös muiden kuulo- ja viittomakielialalla työskentelevien järjestöjen kanssa yhdessä tapahtumia. Suurin osa LapCI ry:n tapahtumista on ilmaisia. Yön yli kestävistä tapahtumista veloitamme yleensä osallistumismaksun. Jos perhe haluaa osallistua tapahtumaan mutta heillä on huono taloudellinen tilanne, he voivat saada vapautuksen osallistumismaksusta.

Muita LapCI ry:n hankkeita

CIsumusa järjestää puhemuskareita (=puhetta parantavia musiikkileikkikouluja) paikan päällä ja etänä. CIsumusa on tarkoitettu 0–6-vuotiaille kuulovammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. CIsumusan tavoite on tuoda musiikki osaksi perheiden arkea ja auttaa lasten kielen kehityksessä. Hanke kestää kolme vuotta.

Kuuloavain.fi jakaa tietoa ja vertaistukea (=tukea saman kokeneille) kuulovammaisten lasten perheille. Kuuloavaimesta löydät artikkeleita ja linkkejä kuuloalan järjestöihin sekä palveluihin. Kuuloavain on toteutettu yhteistyössä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto – KLVL ry:n kanssa.