Lingin äänteet


Lingin äänteet

Lingin äänteillä tarkoitetaan kuutta (6) äännettä, jotka kattavat puheen vastaanottamisen kannalta merkittävimmät taajuudet eli äänen korkeudet. Suomen kielessä Lingin äänteet ovat: / M, U, A, I, S, Sh/.

Puhetta tuotettaessa kielen ja/tai huulion asento on kullekin äänteelle tyypillinen: /m/-äännettä sanottaessa huulio on kiinni ja ilma virtaa nenän kautta, kun taas /a/ ääntyy suu ammollansa ja /i/ huulet liki viivaksi levittäytyneinä. Suuontelon muoto saa äänteet kuulostamaan erilaisilta. Hieman teoreettisemmin sanottuna: äänteet kuulostavat erilaisilta, koska niiden energiatihentymät sijoittuvat eri taajuuksille. Osa äänteistä on matalia kuten /m/ ja /u/ ja osa taas korkeita kuten suomalainen /s/ ja suhuässä eli /sh/. Matalien äänteiden energiatihentymät sijoittuvat matalille taajuuksille ja korkeiden äänteiden energiat sijoittuvat korkeille taajuuksille. Energiat ja taajuudet saattavat kuulostaa vaikeilta asioilta, mutta on pääperiaate on hyvä ymmärtää: eri äänteet ovat keskenään erilaisia ja eri äänteiden kuulemiseen vaaditaan eri taajuuksien kuulemista.

Tavoitteena tietenkin on, että lapsi kuulee kaikki puheen vastaanottamisen kannalta tärkeät taajuudet. Näin hän kuulee kaikki äänteet – ja oppii ne aikanaan myös itse tuottamaan.

Lingin äänteillä voi testata, mihin äänteisiin lapsi reagoi (ilman huulion apua). Äänteiden ja niihin liittyvien lelujen tai kuvien avulla voi myös houkutella lasta tuottamaan ko. äänteitä. Usein lapsi lähtee tuottamaan kuulemiaan äänteitä aikuisen mallin mukaan pienellä viiveellä. Muista siis antaa lapselle riittävästi aikaa. Muista myös, että lapsi voi tuottaa tuottamaan vain ne äänteet, jotka hän kuulee. Jos lapsi ei reagoi kaikkiin kuuteen äänteeseen, kerro havainnoistasi kuulokeskuksessa.

Lingin äänteillä voi myös harjoitella ja testata äänteiden erottelukykyä – kumman äänteen sanon? Tärkeää on leikkiä ja harjoitella lapsen kuulonkehitykseen ja kokonaiskehitykseen sopivalla tasolla. Kysy siis apua puheterapeutilta.

Käärme LING S

Usein Lingin äänteitä harjoitellaan ja niillä leikitään puheterapiassa (ja ohjeiden mukaan kotona) kuulonkuntoutuksen alkuvaiheessa. Kun lapsen kuulon- ja kielenkehitys on lähtenyt hyvään vauhtiin,  ja lapsi esimerkiksi tuottaa kaikki kuusi äännettä puheessaan, ei erillistä harjoittelua tietenkään enää tarvita. Silloin Lingin äänteillä voidaan tehdä kotona pikatestaus: Kuuleeko lapsi samalla tavalla tänään kuin eilen? Toimiiko tekniikka? Pikainen tsekkaus Lingin äänteillä ennen päiväkotiin tai kouluun lähtöä on helppo varmistuskeino.

Säännöllisestä testauksesta on todellinen hyöty: Muutaman kerran minulle puheterapeuttina on tullut vastaan tilanne, jossa lapsi on aiemmin kuullut kaikki Lingin äänteet ja erotellut ne toisistaan, mutta yhtäkkiä hän ei ole kuullut esimerkiksi korkeataajuiksisia äänteitä (esim. /s, sh/). Tällöin on tärkeää olla heti yhteydessä kuulokeskukseen mahdollisen laitevian korjaamiseksi.

Huomaa, että Lingin äänteillä ei koskaan voi diagnosoida kuulovikaa eikä kielellisiä vaikeuksia. Mikäli epäilet huonoa kuuloa lapsella tai itselläsi, ota yhteyttä neuvolaan tai terveyskeskukseen ja kerro havainnoistasi. 

Löydät YouTubesta useita Lingin äänteisiin liittyviä videoita (hakusana: Ling sounds). Huomaa, että vieraskielisissä videoissa äänteet saattava olla erilaisia – jokainen kieli on omanlaisensa ja äänteiden energiatihentymät sijoittuvat eri taajuuksille. Suomen kielessä Lingin äänteet ovat siis: /M, U, A, I, S, Sh/.

Tieto kopioitu Satakieliohjelman nettisivuilta: Lingin äänteet