Jäsentiedote 3 – 2018 tekstiversio


Sisäkorvaistutelasten
valtakunnallinen yhdistys

Tervehdys upeat jäsenemme!

Kesä on takana ja arkeen palattu. Toiset ajattelevat,
että huippua – toiset vielä hiukan haikailevat loman
perään. Mutta eihän lomakaan tuntuisi lomalta ilman arkea.

Tänäkin kesänä lapset ja nuoret ovat ylittäneet itsensä
leireillä ja tapahtumissa. Bändileirin loppukonsertissa
saimme nauttia viikon harjoittelun tuloksista
ja kuuleman mukaan myös Englannissa nuoret haastoivat
itsensä saaden rohkeutta olla esillä ja hankkia
uusia ystäviä.

Aina positiivisen palautteen saamiseen ei kuitenkaan
tarvitse tehdä isoja asioita. Meillä vanhemmilla ei
saisi olla arjessa niin kiire, ettemme ehdi huomioida
sen uuden taidon oppimista tai vaikka sen maailman
hienoimman vesivärityön esittelyä. Kun lapsi tai
nuori saa kehuja joskus meistä pieneltäkin tuntuvasta
asiasta, nostaa se hänen itsetuntoaan ja rohkeuttaan
kokeilla uusia asioita toistekin.

Suomessa ei ole ehkä totuttu kehumaan toisia, mutta
lastaan ei voi liikaa kehua, kuulovammaista lasta ei
ainakaan, koska aina on se riski että ensimmäinen
kehu menee korvien ohi ja jää huomiotta.

Suomen Kuvalehteen kerättiin “Sata tapaa kehua”
vuonna 2012. Ihan kaikkia en tähän luettele, mutta
tässä muutamia esimerkkejä, joita voisimme itse
kukin koittaa ottaa mukaan arkeen ja jakaa niin lapsille,
puolisoille, ystäville, työkavereille kuin vaikka
tuntemattomillekin: Aivan mahtavaa, ansaitset
aplodit, fanitan, hienosti menee, jatka samaan malliin,
kiitos, olen ylpeä sinusta, neuvoisitko minuakin,
timanttista.

Hyvän itsetunnon rakentamisen äärellä ollaan pian
myös Kuopiossa Satakieliseminaarissa 27.-28.8.2018.
Toivottavasti siellä nähdään mahdollisimman monen
kanssa. Pysähtykää toki ständille juttelemaan tai napatkaa
hihasta, kun kohdataan.

Yhdessä olemme enemmän,

Puheenjohtaja Minna Mäkelä

p. 050 560 9907

LapCI ry:n TAPAHTUMAKALENTERI

Pienten SI-lasten perheiden viikonloppu 6.-7.10.2018 Hämeenlinna
SI-Nuorten viikonloppu 27.-28.10.2018 Tampere

Syksyn luovan toiminnan kerhot Helsingissä *
Nuorten tapaamiset 6.10., 10.11. & 1.12. Helsinki *

LapCI ry:n pikkujoulut 17.11.2018 Helsinki *

Kuuloalan yhteiset pikkujoulut 2.12.2018 Valkea Talo, Helsinki *

Ilmoittautuminen tapahtumiin löytyy LapCI ry:n kotisivuilta Tapahtumat-kohdasta.
*-merkityt tapahtumat ovat maksuttomia. Muihin tapahtumiin on osallistumismaksu,
josta voi hakea alennusta tai vapautusta. Tiedusteluja voi laittaa sähköpostitse toimistolle:
info@lapci.fi.

LapCI ry jäsenkyselyn raportti

Jäsenkysely LapCI ry:n toiminnan kehittämiseksi toteutettiin maaliskuussa

 1. Kysely lähetettiin kaikille yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja siihen
  oli mahdollista vastata kolmen viikon ajan. Vastauksia saatiin 37 kappaletta.

LapCI ry:n toimintamuodoista tärkeimpinä pidettiin viikonlopun vertaistapahtumia,
leirejä ja paikallisia tapahtumia. Lisäksi mainittiin päivän
mittaiset koko perheen vertaistapahtumat ja teemalliset tapahtumat.
Kehitysehdotuksia kysyttäessä toivottiin lisää liikunnallista ohjelmaa, viittomakielen/
tukiviittomien opetusta, tiedotusta etuuksista sekä säännöllistä
matalan kynnyksen toimintaa esim. tekniikkapajoja ja muskareita. Useamman
vastaajan mielestä toiminta oli kuitenkin kattavaa ja hyvää juuri näin.

LapCI ry:n tärkeimpänä tehtävänä nähtiin vertaisten tapaaminen, tiedon
jakaminen ja sisäkorvaistutetietouden lisääminen. Tärkeimpinä vaikutuksina
nähtiin kuulovammaisen lapsen itseluottamuksen vahvistuminen,
rohkaistuminen ja voimaantuminen vertaistuen myötä. Vertaistuki on myös
vähentänyt oman erilaisuuden tunnetta ja sen kautta on saatu uusia ystäviä.
Sosiaalisten taitojen vahvistumista raportoi yli puolet vastaajista. Tieto vertaistuen
saatavuudesta koettiin myös tärkeäksi; tiedetään että saadaan tukea
ja apua jos/kun sitä taas tarvitaan. Muina hyvinä asioina mainittiin mahdollisuus
lainata apuvälineitä, kotiin tuleva tiedota ja vaikuttamismahdollisuus.

On hauska huomata, että LapCI ry on jäsenistön mielestä edelleen
oikealla tiellä. Jatkamme yhteistä matkaa kuulopolulla järjestämällä
enemmän matalan kynnyksen paikallistoimintaa. Ensi vuoden
kantavana teemana on kuulotekniikka ja sen hyödyntäminen.

“Lapsemme tapaa tapahtumissa vertaisiaan, joka vahvistaa itsetuntoa ja
voimaannuttaa. Muita perheitä on koko perheen mukava nähdä!”

“Pitää perheiden puolia tässä viidakossa, sieltä saa
tukea ja apua kysymyksiin.”

Menneet tapahtumat

Tästä voit lukea lyhyesti LapCI ry:n menneistä tapahtumista!
Jutut löytyvät kokonaisina LapCI ry:n blogista osoitteessa: www.lapci.fi/blogi

LapCI ry:n vuotuisia kesäpäiviä vietettiin tällä kertaa
Savon sydämessä Kuopiossa. Leirikeskus Poukama Iso-Valkeisen
rannalla toimi mainiona kokoontumispaikkana
lähes 40 hengen joukollemme.

Pienten SI-lasten Musapaja järjestettin lauantaina 9.6.2018
Resonaarissa, Helsingissä. Mukana pajassa oli kuusi perhettä.

LapCI ry järjesti kesällä 2018 perinteisen musaleirin tuttuun tapaan
Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa 4.-8.6.2018. Leiriläisiä oli
yhteensä 7 ja ohjaajina toimivat LapCI ry:n Mari ja Viivi sekä viittomakielentulkki
Maiju ja sisäkorvaistutekäyttäjä Juho.

Leirin aikana musiikinopetusta oli tiistaista perjantaihin joka päivä
neljän tunnin ajan. Musiikinopetuksesta vastasivat Resonaarin
omat musiikinopettajat Olavi Uusitalo ja Sanna Ryökkynen. Hyvänä
apuna opetuksessa toimi meidän apuohjaajamme Juho, joka on
myös itse nuorempana ollut musaleireillä ja harrastaa rumpujen soittoa.

”Hyvä nähdä muitakin implanttilapsia.”

”Mukavaa yhdessäoloa ja vertaistukea!
Lapsi nautti leikkiseurasta.”

UUTISIA kuuloalalta: Eurooppalainen vammaiskortti

Tänä vuonna on tullut mahdolliseksi hankkia eurooppalainen vammaiskortti.
Kyseisellä kortilla voi todentaa tarpeen palveluihin, jotka johtuvat vammasta. Kyseinen kortti kannattaa hankkia lapselle Kelasta. Sen hinta on 10 euroa.

Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, joka toimii vammaisten
henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja
muissa EU-maissa. Vammaiskortilla vammainen henkilö voi vaivattomasti osoittaa
vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa esimerkiksi julkisissa kulkuneuvoissa
sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumissa.

Jos lapsellanne on päätös yhdestä tai useammasta alla olevasta Kelan etuudesta,
on hän oikeutettu hankkimaan vammaiskortin. (A)-merkinnällä varustettu kortti osoittaa
tarpeesi saada mukaan avustajan tai tukihenkilön.

Kelan etuudet:

 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • kuulovammaisen tulkkauspalvelu (A)
 • kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspalvelu (A)
 • puhevammaisen tulkkauspalvelu (A)

Ohessa Kelan esittely vammaiskortista:

AVT:tä ei suoriteta vaan sitä eletään!

LapCI ry on saanut ilahtuneena kuulla, että Suomeen on
rantautumassa AVT-menetelmän oppia. Alla tamperelaisen
puheterapeutti Ulla Sergejeffin haastattelu aiheeseen
liittyen.

 1. Mistä AVT-menetelmässä on kyse?

AVT – menetelmä (Auditiivis-verbaalinen menetelmä) on tapa
tehdä puheterapiaa siten, että perhe ja sen päivittäinen kommunikaatio
nostetaan keskiöön.

AVT tukee kuulovikaisen lapsen puhe- ja kuuntelutaitoja, mm.
painottaen teknologian maksimaalista hyödyntämistä. Terapia
perustuu tiiviiseen vuorovaikutukseen terapeutin ja perheen
välillä. Odotukset lopputulosta kohtaan ovat korkealla samalla,
kun lapset ja perhe osallistuvat säännöllisiin, hauskoihin ja innostaviin
terapiaistuntoihin. Perhe jatkaa terapiassa opittuja
käytäntöjä kotona, sillä arki, perhe-elämä ja jokapäiväinen kommunikaatio
ovat oppimisen ja kehittymisen peruselementtejä.

AVT-terapeutit voivat olla erityispettajia tai puheterapeutteja,
jotka ovat suorittaneet AVT-jatkokoulutuksen. Lisäinformaatiota
voit hakea osoitteesta: www.agbell.org tai www.avuk.org.

Outloud Oy on yhteistyössä AVT-terapeutti Elizabeth Tyszkiewiczin
kanssa järjestänyt jo useita AVT – perehdytyskursseja ja
suomalaiset perheet ja terapeutit ovat olleet hyvin kiinnostuneita
terapiamenetelmästä.

Toiveenamme on, että kykenemme vastaamaan odotuksiin
järjestämällä lisää koulutusta Suomessa. Tällä hetkellä haemme
rahoitusta useampaankin projektiin.

 1. Miten AVT (auditiivis-verbaalimenetelmä) harjaannuttaa vanhempia
  tunnistamaan lapsen tunnetaitoja?

AVT:ssä odotuksena on lapsen normaali kehitys ja kaikessa toiminnassa
tuetaan rikasta kielen käyttöä oikeissa merkityksellisissä
tilanteissa. Tiedämme tutkimusten perusteella, että kuulovikaisilla
lapsilla tunnetaidot ja mielen teoria kehittyvät usein
hitaammin kuin kuulevilla lapsilla. AVT:ssa tartutaan myös näiden
taitojen kehittymiseen heti ensimmäisistä terapiaistunnoista alkaen.

Elizabeth Tyszkiewicz

Terapia painottaa kielen käyttötaitojen merkitystä ja terapiassa
käytetty kieli on aina merkityksellistä. Harjoitusta harjoituksen
vuoksi ei ole vaan harjoitus tapahtuu aidoissa, arjen kielen
käyttötilanteissa. AVT:ssa puhutaan mielen kielestä. On ensisijaisen
tärkeää, että me ajattelemme ääneen ja ilmaisemme
omia tunteitamme puheella sekä sanoitamme lapsen tunteita.

 1. Miten AVT-menetelmän avulla vanhempi voi vaikuttaa
  lapsen itsetuntoon ja positiiviseen minäkuvaan?

Jokaisen perheen täytyy arvioida terapiavaihtoehdot ja valita
se, mikä parhaiten tukee lapsen kehitystä. AVT-terapeutit ovat
hyvin tietoisia tarpeesta arvioida lapsen edistymistä säännöllisesti
ja muuttaa suunnitelmia ja tavoitteita tarpeen mukaan.

AVT on käytössä maailmanlaajuisesti useissa eri maissa ja kiinnostus
sitä kohtaan näyttää vain lisääntyvän. Toivomme, että
suomalaiset lapset ja heidän perheensä voivat hyötyä tästä
menetelmästä.

Ulla Sergejeff, Outloud Oy (ulla.sergejeff@outloud.fi)

Tervetuloa töihin Marika!

Remember me? Marika Rajala aloitti syyskuussa työsuhteen
järjestöassistenttina.

Koulutukseltani olen lähihoitaja, erikoistunut lasten ja nuorten hoitoon ja
kasvatukseen. Aiemmin olen työskennellyt päiväkodeissa, kotihoidossa ja
vanhustyön puolella sekä muissa kuuloalan järjestöissä.

Minulta itseltäni löytyy sisäkorvaistute, joka on operoitu vuonna 2017. Olen
siis vielä “uusi” CI-käyttäjä, mutta huonokuuloisen elämä ja arki on ollut tuttua
syntymästäni lähtien.

Vaikka hyppy sosiaali- ja terveysalalta tänne oli iso, niin odotan innolla tulevia
tapahtumia, kokemusten karttumista ja tutustumista LapCI-perheisiin.”

Tulevia tapahtumia

Tervetuloa pienten SI-lasten perheiden viikonloppuun! Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa,
vertaiskeskustelua ja laitevalmistajien workshop. Lapsille omaa ohjelmaa lastenhoitajien
kanssa. 6.-7.10.2018 klo 14.00 alkaen, Evon Suuri Huvila, Kaitalammintie 75, Hämeenlinna.
Hinta: 35€/perhe tai 50€/perhe sisältäen yöpymisen. Ilmoittautuminen viimeistään 23.9.
mennessä osoitteessa: www.lapci.fi/pientenvkloppu2018

LapCI ry:n
pikkujoulut
17.11.2018

Hyppää kyytiin LapCI ry:n pikkujoulu-raitiovaunuun! MILLOIN? la 17.11.2018 klo 15-
17 MISTÄ? Koskelan varikko lähtö klo 15.00, Koskelantie 39, Helsinki tai Rautatientorin
pysäkki klo 15.15, Helsinki MITÄ MUKAAN? Tonttulakki ja iloista joulumieltä! Luvassa
yllätysvieras! Ilmoittautumiset osoitteessa: www.lapci.fi/pikkujoulut2018

Nuorten tapaamiset jatkuvat!

LapCI ry, Kuuloliitto ja Helsingin Kuuloyhdistys
ovat yhdessä järjestäneet tapaamisia
n. 11-17-vuotiaille huonokuuloisille
pääkaupunkiseudulla. Seuraavat nuorten
tapaamiset ovat 6.10., 10.11. & 1.12. Ota
yhteyttä viivi.kilpelainen@lapci.fi jos kiinnostuit!

Sisäkorvaistutelasten
valtakunnallinen yhdistys

Tietoa ajankohtaisista tapahtumista
www.lapci.fi

• Puheenjohtaja Minna Mäkelä
minna.lapci@gmail.com, 050 5609907
• Toiminnanjohtaja Leena Hasselman
leena.hasselman@lapci.fi, 0400 914 583
• Projektikoordinaattori Mari Mäenpää
mari.maenpaa@lapci.fi, 045 8590 888
• Järjestötyöntekijä Viivi Kilpeläinen
viivi.kilpelainen@lapci.fi, 040 5645 656
• Järjestöassistentti Marika Rajala
marika.rajala@lapci.fi, 040 664 6059

Jäsenedut

LapCI ry:n tavoitteena on kerätä jäsenille
rahanarvoisia etuja. Tällä hetkellä käymme
neuvotteluja useamman tahon kanssa. Ensimmäisenä
positiivisen vastauksen meille
on antanut SuperPark Oy, jonka aktiviteettipuistoihin
LapCI ry:n jäsenlapset saavat
halutessaan avustajan mukaan helpottamaan
leikkimistä.

Tiedotteen toimitus ja taitto: Viivi Kilpeläinen