Käsikirja CIsupajojen järjestämiseen (2015)


Suomessa on noin 330 sisäkorvaistutteita (SI) käyttävää lasta. He ovat usein ainoita kuulovammaisia omassa päiväkodissaan tai koulussaan. Vertaistuki ja toisten SI-käyttäjien tapaaminen on sekä voimauttavaa että suotavaa lapselle oman identiteetin rakentamisen kannalta. Myös SI-lasten vanhemmille erityisesti lapsen ollessa pieni ja kuulovammadiagnoosin ollessa uusi, voi olla tärkeää tavata muita SI-lasten perheitä, jotka jakavat samat arjen haasteet.

Tähän tarpeeseen on perustettu CIsu-paja – mahdollistamaan kohtaamispaikkoja ja tuomaan perheitä yhteen.

IMG_0782

Suomessa välimatkat ovat pitkät ja lasten/perheiden tapaamiset pyritään järjestämään sen mukaan. Eniten SI-lapsia asuu pääkaupunkiseudulla, Tampereen suunnalla ja pohjanmaalla. Itä-Suomessa on vain kourallinen, lienee kyse perintötekijöistä. CIsu-pajoja järjestetään noin 15 kappaletta vuodessa ja niitä pyritään hajauttamaan eri puolille maata.

Kohderyhmältä saatu palaute on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta. Jotkut toimintamuodot ovat vakiintuneita ja hyväksi sekä kestäviksi todettuja, kuten musiikkileirit 8-13-vuotiaille ja Englannin leiri 14-15-vuotiaille joka kesä. Lisäksi vuosittain järjestetään kolme koko perheen tapahtumaa; LapCI ry:n vuosikokous, kesäpäivät sekä pikkujoulut. CIsu-paja järjestää myös perheviikonloppuja ja lasten kerhotoimintaa. Kerhoja on pyöritetty mm. pk-seudulla, Tampreella ja Jyväskylässä. Joka vuosi on kokeiltu jotakin uutta toimintamuotoa, esimerkiksi yhteistyössä toisten kuuloalan järjestöjen kanssa. Siten toiminta on laajentunut jatkuvasti sekä valtakunnallisesti että osallistujamäärällisesti. Tapahtumien omakustannehinnat pyritään pitämään olemattomina tai alhaisina, jotta kukaan ei jäisi rahan takia pois.

CIsu-paja aloitti vuonna 2012 (aluksi nimellä Voimapaja). Projektilla on yksi kokopäiväinen työntekijä koordinaattorina. LapCI ry:n toiminnanjohtaja toimii esimiehenä. CIsu-pajan budjetti on noin 129 000 euroa vuodessa. Henkilöstökuluihin (kaikkiin, myös mm. tapahtumiin palkatut lastenhoitajat) menee noin 78 000 e. Hallintokuluihin, kuten vuokriin ja taloushallintoon noin 21 000 e ja itse toimintaan, eli sisältöön 30 000 e. Toimisto on Valkeassa talossa Helsingissä.

1 – Tarkoitus

LapCI ry:llä on 155 jäsenperhettä (2015), joissa on eri ikäisiä SI-lapsia (0-18-v). CIsu-paja-toiminnan tarkoituksena on voimauttaa SI-lapsia ja heidän perheitään niillä osa-alueilla, joissa lapset kuulovammansa takia ovat normaalikuuloisiin ikätovereihinsa verrattuna altavastaajan asemassa. CIsu-pajan ohjausryhmä on määritellyt projektin alussa neljä pääteemaa, joissa SI-lapset tarvitsevat erityisesti tukea.

_MG_0796

Nämä ovat: 

  1. musiikki (soittaminen, laulaminen, musiikillinen itseilmaisu)
  2. kielet (äidinkieli, vieraat kielet, kommunikaatiomenetelmät)
  3. “survival”-taidot ja itseilmaisu (eläminen kuulovammaisena kuulevien parissa, rohkeus, itsenäisesti sekä ryhmässä toimiminen)
  4. aistit ja kokonaisvaltainen minäkehitys

Koska lapsen aistivamma koskettaa koko perhettä, sen huomioiminen kokonaisena on yksi CIsu-paja-toiminnan tärkeistä tavoitteista. Siksi myös kuulovammaisten lasten kuulevat sisarukset ovat usein tervetulleita toimintaan mukaan.

2 – CIsu-pajaa kehitetään

CIsu-pajan ensimmäisen vuoden (2012) tapahtumiin osallistui yhteensä 32 eri perhettä; 68 eri lasta. Vuonna 2013 CIsu-pajoissa kävi vieläkin enemmän; yhteensä 42 eri perhettä; 95 eri lasta, joista noin puolella on SI. Ilahduttavaa oli, että jokaisessa tapahtumassa on nähty ainakin yhdet uudet kasvot mukana. Lisäksi useampi perhe kävi monessa eri CIsu-pajassa vuoden aikana. Joka tapahtumasta kerätään palautetta, joka on hyvin tärkeää ja vaikuttaa suoraan seuraavan tapahtuman muotoon.

Kuvankaappaus 2015-2-4 kello 11.42.22

Vuonna 2013 järjestettiin 16 eri pajaa, joten lukumäärä kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden. Vuonna 2014 alkoi pyöriä kerhotoiminta, kerran kuussa tapaavat ryhmät. Tällainen pitkäjänteinen toiminta tuo lapsia enemmän yhteen ja kehitystä saadaan paremmin näkyviin. Haasteena on kuitenkin yhteisten intressien löytäminen. Esimerkiksi joku tykkää taiteilusta mutta joku haluaisi mieluummin liikunnallista. Jos kerhossa on vain neljä lasta, niin he saavat vaikuttaa kerhon sisältöön sitä enemmän. Joka vuosi on hyvä tarkistaa kohderyhmän toiveet ja toiminnan on syytä mukautua sen ehdoilla.

3 CIsu-pajan ABC-kategoriat

CIsu-pajat kategorisoidaan kirjaimilla A, B ja C tekemään eroa tapahtuman luonteeseen ja tiliöintiin. Kirjaimen perään lisätään numero osoittamaan järjestystä vuosittain.

A = koko perheen koko päivän vertaistukitapahtuma

B = leirit ja kurssiviikonloput tietylle kohderyhmälle

C = lyhyemmät pajat, joko pelkästään lapsille tai perheille.

01042012406

Perinteeksi on jo muodostunut, että A-kategorian tapahtumia on ainakin kolme vuodessa: LapCI ry:n vuosikokous, kesäpäivät sekä pikkujoulut. Vuonna 2014 pidettiin helmikuussa myös koko perheen talvipäivät.

B-kategorian tapahtumia on ollut mm. musiikkileirit, Englanninleiri, vertaisperheviikonloput jne. C-kategorian tapahtumia puolestaan ovat kaikki pienet kerhotapaamiset.

4 CIsu-pajan järjestämisen ABC

180820121406

Ylipäätään tapahtumajärjestämisessä pitää ottaa huomioon seuraavia seikkoja:

  • Ajankohta ja paikka: perhetapahtumien paikkakuntaa on hyvä vaihdella vuosittain, että saadaan valtakunnallista kattavuutta. Esimerkiksi Kesäpäiviä on vietetty joka vuoden  elokuussa viimeksi: Tampereella, Lahdessa, Porissa ja Kuhmoisissa. Seuraavana vuonna vuorossa on Seinäjoki.
  • Kohderyhmän huomiointi: perheille vai lapsille vai nuorille.
  • Tiedottaminen: Tapahtumasta tehdään mainos, joka laitetaan nettisivuille www.lapci.fi tapahtumiin yleensä kahta tai kolmea kuukautta ennen kuin tapahtuma on. Lisäksi tietoa menee myös Facebookiin (LapCI ry:n sivu sekä ryhmä) ja sähköpostilla kaikille sähköpostilistalla oleville jäsenille. Mukana on ilmoittautumistiedot. Myös tulevat tapahtumat mainitaan aina neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä postitse jaettavassa LapCI ry:n tiedotteessa. Tiedote löytyy pdf:nä myös netistä ja sähköposteissa. Tiedote postittuu mm. kuntoutusohjaajille sekä sairaaloille ja yhteistyökumppaneille.
  • A-tapahtumia mainostetaan myös tekstiviestitse jäsenistölle: tekstari lähetetään noin 2 viikkoa ennen tapahtumaa, jotta kerkeää vielä ilmoittautua mukaan.
  • Ilmoittautumiset: On otettava huomioon: ruokarajoitteet, yöpyminen, lasten nimet ja iät, mahdollinen laskutusosoite.
  • Palaute: Joka tapahtuman jälkeen kerätään palautetta.