Tervetuloa mukaan CIsupajaan!


CIsupaja-logo

CIsupajoja järjestetään ympäri vuoden eri puolilla Suomea. Tapahtumista löydät enemmän tietoa tapahtumakalenterista sekä seuraamalla LapCI ry:tä sosiaalisessa mediassa. Toivotamme sinut myös tervetulleeksi järjestämään vertaistukitoimintaa CIsupajasten kautta. Käy lukemassa CIsupajasista lisää täältä.

CIsupaja luo kohtaamispaikkoja ja tuo perheitä yhteen

Usein SI-käyttäjät ovat usein ainoita kuulovammaisia omassa päiväkodissaan tai koulussaan. Vertaistuki ja toisten SI-käyttäjien tapaaminen on sekä voimauttavaa että suotavaa lapselle oman identiteetin rakentamisen kannalta. Myös SI-lasten vanhemmille erityisesti lapsen ollessa pieni ja kuulovammadiagnoosin ollessa uusi, voi olla tärkeää tavata muita SI-lasten perheitä, jotka jakavat samat arjen haasteet.

Suomessa välimatkat ovat pitkät ja lasten/perheiden tapaamiset pyritään järjestämään sen mukaan. Eniten SI-lapsia asuu pääkaupunkiseudulla, Tampereen suunnalla ja Pohjanmaalla. Itä-Suomessa on vain kourallinen, lienee kyse perintötekijöistä. CIsupajoja järjestetään noin 15 kappaletta vuodessa ja niitä pyritään hajauttamaan eri puolille maata.

Tutut tapahtumat ja uusien kokeilu

Kohderyhmältä saatu palaute on tärkeää toiminnan kehittämisen kannalta. Jotkut toimintamuodot ovat vakiintuneita ja hyväksi sekä kestäviksi todettuja, kuten musiikkileiri 8-13-vuotiaille ja Englannin leiri 14-15-vuotiaille joka kesä. Lisäksi vuosittain järjestetään kolme koko perheen tapahtumaa; LapCI ry:n vuosikokous, kesäpäivät sekä pikkujoulut. CIsupaja järjestää myös perheviikonloppuja ja lasten kerhotoimintaa. Kerhoja on pyöritetty yhteistyössä muiden kuuloalan järjestöjen kanssa mm. pk-seudulla, Tampreella ja Oulussa.

Joka vuosi kokeillaan mahdollisuuksien mukaan myös jotakin uutta toimintamuotoa, esimerkiksi yhteistyössä toisten kuuloalan järjestöjen kanssa. Siten toimintaa voidaan laajentaa jatkuvasti sekä valtakunnallisesti että osallistujamäärällisesti. Tapahtumien omakustannehinnat pyritään pitämään olemattomina tai alhaisina, jotta kukaan ei jäisi rahan takia pois. Vähävaraisten jäsenten on myös mahdollista hakea vapautusta näistä maksuista.

Lapsia klovnimeikissä

Rahoitus ja työntekijät

CIsupaja aloitti vuonna 2012 (aluksi nimellä Voimapaja). Projektilla on yksi osa-aikainen työntekijä koordinaattorina, jonka esimiehenä toimii LapCI ry:n toiminnanjohtaja. Toimintaa toteuttaa myös joukko vapaaehtoisia yhdistyksen jäseniä niin jakamalla asiantuntijuuttaan kuin CIsupajasia järjestämällä.

CIsupajan budjetti on noin 120 000 euroa vuodessa. Henkilöstökuluihin (kaikkiin, myös mm. tapahtumiin palkatut lastenhoitajat) menee noin 75 000 e. Hallintokuluihin, kuten vuokriin ja taloushallintoon noin 18 000 e ja itse toimintaan, eli sisältöön 27 000 e. Toimisto on Valkeassa talossa Helsingissä.