Miten SI toimii?


SI-järjestelmä koostuu kahdesta osasta: pään sisäisestä ja ulkoisesta osasta. Pään sisäisiin osiin kuuluvat ihon alle leikkauksessa asetettava vastaanotin ja sisäkorvan simpukkaan pujotettu elektrodijärjestelmä. Ulkoisiin osiin kuuluvat ulkoinen ääni- eli puheprosessori, joka on korvantauskuulokojeen kokoinen, sekä mikrofoni ja lähetinkela, joka pysyy paikallaan pienen magneetin avulla.

Vastaanottimen elektroniikan tarvitsema sähköenergia siirretään lähettimestä induktiivisesti ihon läpi. SI:n avulla kuulohermoa ärsytetään sähköisesti sisäkorvan kautta ja siten synnytetään ääniaistimuksia. Tavallinen kuulokoje vahvistaa ääntä, SI muuntaa äänen sähköisiksi signaaleiksi.

  1. Puheprosessorin mikrofoni poimii äänet, jotka se analysoi ja muuttaa digitaaliseen muotoon.
  2. Äänisignaali siirtyy johdinta pitkin ulkoiseen lähetinkelaan. Ulkoisesta lähettimestä äänisignaalit siirtyvät ihon läpi vastaanottimeen.
  3. Istute purkaa vastaanottamansa koodin, ja tiedot äänestä siirtyvät elektrodinauhaa pitkin sisäkorvan kuulohermon säikeisiin pieninä sähköimpulsseina.
  4. Kuulohermo johtaa nämä pienet sähköimpulssit normaaleina hermoimpulsseina aivoihin.
  5. Aivot tunnistavat signaalit ääninä.

Lähde: Helena Sume; Perheen pyörteinen arki. Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen matka kouluun.

Oheisesta Medelin tuottamasta videosta näet sisäkorvaistutteen toimintaperiaatteen.