Artikkelit ja blogikirjoitukset


Blogikirjoitukset

CIsumusa-hankkeesta kirjoitetaan LapCI ry:n blogissa säännöllisesti. Käy lukemassa ja kommentoimassa sinua kiinnostavia kirjoituksia.

Artikkelit

Puhemuskariin liittyvät artikkelit on koottu yhteen. Lue musiikin vaikutuksista lapsen kehitykseen.

Suo­ma­lais­ten lo­go­pe­dian ja ai­vo­tut­ki­muk­sen asian­tun­ti­joi­den laa­ti­mat
musii­kin käy­tön oh­jeet kuu­lo­vam­mais­ten las­ten kans­sa toi­mi­vil­le
Kuvassa käsi soittamassa pianoa
Näitä vinkkejä voi käyttää myös kotona harjoitellessa.
Musiik­ki ke­hit­tää kuu­lo­vam­mai­sen pu­he­kiel­tä –
suo­ma­lai­set oh­jeet kan­sain­vä­li­seen käyt­töön
Lapsia soittimien kimpussa
Ritva Torppa kertoo puhemuskarin vaikutuksista kuulovammaisen lapsen kielen kehitykseen.

Kuvia